Remote Control

Remote Control

Renáta Pillárová     |     16. apríl 2020

Remote manažment sa ešte donedávna týkal prevažne nadnárodných spoločností, ktoré mali pobočky po celom svete. Súčasná situácia si však vyžiadala zmenu a vedenie ľudí na diaľku sa stalo každodennou realitou aj pre tých manažérov, ktorí s tým nemali žiadne alebo minimálne skúsenosti. Každý k tomu pristupuje inak – pre niektorých je to odľahčenie, príležitosť sústrediť sa viac na svoju prácu, pre mnohých to prináša nové výzvy – chýbajúci osobný kontakt, strata kontroly, motivácia ľudí na diaľku… Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, pre remote manažment si potrebujete osvojiť nové prístupy a zručnosti, ktoré ste pri štandardnom face-to-face settingu využívali menej alebo možno vôbec.  Na čo by ste mali predovšetkým myslieť? Prinášame pár odporúčaní, ktoré Vám môžu v praxi pomôcť.

 

Pravidelne informujte

Vo chvíľach neistoty a nejednoznačnosti má komunikácia zásadný význam. Komunikujte čo sa deje v spoločnosti, kam smeruje, aké budú ďalšie kroky. Pre zamestnanca nie je nič horšie ako žiť v neistote. Preto otvorene komunikujte, aktívne počúvajte, overujte si pochopenie, tak predídete „šumom“ a nedorozumeniam. V remote komunikácii chýbajú neverbálne signály, z ktorých získavame podprahovo veľa informácií, preto je dôležité využívať rôzne komunikačné kanály. Odporúčame Vám, najmä pri zásadných témach, uprednostňovať video hovory pred inými formami komunikácie (e-mailami, textovými správami, telefonickými rozhovormi), pretože sa najviac blížia reálnemu osobnému kontaktu. Každému človeku môže sedieť iná forma komunikácie. Spýtajte sa Vašich zamestnancov, ako sa im najlepšie komunikuje a v akej forme by chceli dostávať informácie a úlohy od Vás.

 

Využite silu spätnej väzby

Remote manažment nie je raketová veda. Aj pri riadení kozmonautov na diaľku NASA uplatňuje „zdravý sedliacky rozum“. Základným nástrojom na vedenie ľudí na diaľku je spätná väzba. Vo svojej podstate je to spätná informácia o tom, že príjemca správu dostal a rozumie jej. Predchádzame tak nedorozumeniam a skresleniam, prehlbujeme vzájomné porozumenie a dôveru. Dávajte najavo, že Vám na druhých záleží, zaujímajte sa o nich a počúvajte. Hovorí sa, že spätná väzba je dar, preto ju poskytujte tak, aby bola pre Vašich ľudí užitočnou informáciou o tom, čo sa im darí, ako napĺňajú očakávania, ako ich správanie vnímate a čo v ňom môžu zmeniť. Tak im pomôžete rásť a rozvíjať sa.

 

Zostaňte v kontakte

Budovanie vzájomných vzťahov, podpora súdržnosti a neformálnych aktivít, vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry, to všetko pomáha k lepším výkonom tímu. Spoločné tímové aktivity, teambuildingy sú v súčasnosti v nedohľadne, fyzický kontakt sa obmedzil na minimum, niektorí majú pocit osamelosti a izolácie. V tejto náročnej situácii je kľúčové, aby ste boli v pravidelnom kontakte so svojimi zamestnancami  a podporovali súdržnosť tímu. Nastavte si spoločne rituály, napríklad: „ranná káva“ s neformálnou diskusiou v čase od 8:30 – 9:00 h, „víkendové online pivo“, online spoločenské hry tímu, tímový chat na zdieľanie vtipov, rôznych rád… to všetko prispieva k podpore a budovaniu dôvery a spolupráci v tíme.

 

Motivujte a podporujte

Motivácia  je v krízovej situácii nevyhnutná pre udržanie výkonu a pracovnej morálky. Pri remote riadení je motivácia ešte viac ako inokedy o individuálnom prístupe. Pokúste sa zistiť, čo konkrétne Vaši ľudia potrebujú a ak je to možné, vyjdite im v ústrety. Môže ísť o úpravu pracovného času podľa denného režimu dieťaťa, plánovanie porád v čase, keď je v domácnosti najväčší pokoj, úprava agendy, pridelenie potrebných prístupov a pod. Buďte pre svojich ľudí vždy, keď vás potrebujú, podajte im pomocnú ruku v náročných chvíľach, niekedy stačí len vypočuť si ich starosti.

 

Pamätajte na dobitie vlastnej energie

Byť dennodenne vystavený novým situáciám, byť podporou a pomocou pre svojich ľudí, to stojí veľa námahy a energie. Pamätajte aj na seba, na svoje zdravie, pretože v tejto dobe je len krôčik k vyhoreniu. Je dôležité, aby ste každý deň dobíjali svoju energiu a nabrali tak potrebnú silu. Venujte sa svojim záľubám a veciam, ktoré Vás bavia  – cvičte jogu, počúvajte hudbu, pozerajte filmy, choďte na prechádzku, bicyklujte sa, oddychujte a relaxujte. Vyhraďte si čas na svoju prácu a nastavte si jasné hranice medzi prácou a časom na oddych, aby ste si udržali dobrú psychickú aj fyzickú pohodu a tak zvládli náročné obdobie s nadhľadom a pozitívnym prístupom.

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak