6 otázok o learning agilite, na ktoré určite chcete poznať odpoveď

6 otázok o learning agilite, na ktoré chcete poznať odpoveď

Je mimoriadne náročné dopredu predpokladať, aký úspešný bude novoprijatý zamestnanec. V neistých a meniacich sa časoch to môže byť ešte o niečo náročnejšie. Situácia na trhu, pracovné miesta a pracovné oblasti sa neustále menia a zamestnávateľom to prináša nové výzvy. Ako teda predvídať, či niekto zapadne do tímu? Či sa mu podarí zosúladiť sa s manažérom, s náplňou práce? Splní zamestnanec očakávania a bude napredovať? Na tieto a na mnohé iné otázky musia HR špecialisti hľadať odpovede.

Inteligencia a vzdelanie už nie sú jedinými prediktormi úspechu na pracovisku. Learning agilita môže poskytnúť riešenie a poslúžiť na identifikáciu nových talentov. Hľadajte ľudí, ktorí môžu rásť v rámci spoločnosti. Zamestnanci s vysokou agilitou alebo schopnosťou učenia sa ľahko prispôsobia zmenám a novým situáciám.

Thalento® & TalentLogiQs preniesli koncept learning agility v podobe merateľného modelu: hodnotenie Learning Agility (Dotazník Learning Agility).

Prinášame vám rozhovor s naším HR psychológom Brettom Pluom, ktorý sa podieľal na projekte Learning Agility v rámci Thalenta®. Brett odpovie na 6 otázok o learning agilite.

„Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok. Dôležité je neprestať si klásť otázky.“ (Albert Einstein)

 

Ahoj Brett, poďme rovno k veci. Vysvetli nám to ešte raz stručne vlastnými slovami. Čo to vlastne learning agilita je, keďže je okolo tohto pojmu veľa nejasností.

Learning agilita znamená vedieť, čo robiť, keď si neviete dať rady. Je to súbor osobných charakteristík smerujúcich k agilite a k zvládaniu meniacich sa okolností.

Learning agilita je vnútorná schopnosť jednotlivca učiť sa z predchádzajúcich chýb, ale aj učiť sa novému a efektívnemu správaniu zo skúseností, ktoré si vyžadujú nový, odlišný prístup. Ľudia, ktorí majú vysokú schopnosť learning agility, vynikajú svojou zvedavosťou a odvahou experimentovať s cieľom rozvíjať sa. Dokážu prevziať kontrolu nad vlastným kariérnym smerovaním a usilujú sa o to, aby niečo dosiahli. Tam, kde iní zamestnanci uviazli pri starých zvykoch, agilní zamestnanci ľahko prejdú prúdom pracovného života a odvážia sa aj na úlohy mimo svojej vlastnej roly. Learning agilita je v skutočnosti spôsob myslenia, ktorý dokonale zodpovedá potrebám dnešného pracovného prostredia.

„Agilita je základom vedenia tímu v časoch zmien.“ (Sandra E. Peterson)

14. február 2023

Photo,Of,Cool,Attractive,Business,Lady,Short,Hairstyle,Friendly,Smiling

Ďakujem za jasné vysvetlenie. Prečo je learning agilita v dnešnom pracovnom prostredí tak dôležitá? Čím je výnimočná?

Learning agilita zaznamenala v posledných rokoch obrovskú popularitu. A nie je to vôbec prekvapujúce. Dnešný pracovný trh už nie je tým, čím býval, a nie je ani tým, čím bude v budúcnosti. Ľudia si uvedomujú, že pracovný život sa vyznačuje neustálymi a nepredvídateľnými zmenami. Len sa zamyslite nad tým, ako nedávna kríza v zdravotníctve, a s tým súvisiace obmedzenia, zmenili náš pracovný život. Zrazu museli masy ľudí pracovať z domu. A to bez akýchkoľvek sociálnych kontaktov a neformálnych rozhovorov, alebo bez dostatočných znalostí technologických nástrojov umožňujúcich prácu z domu. Takéto zmeny majú silný nepredvídateľný charakter, ktorému sa musíme neustále prispôsobovať. Tu vstupuje learning agilita – byť schopný rýchlo sa prepínať a adaptovať sa na takéto meniace sa okolnosti.

Okrem toho sme sa tiež dozvedeli, že learning agilita je v skutočnosti skvelým prediktorom pracovného úspechu. Človek, ktorý je v súčasnosti ideálnym kandidátom so správnym vzdelaním a skúsenosťami, môže v priebehu niekoľkých rokov čeliť výzvam, na ktoré nebude mať dostatočné schopnosti. Vezmime si ako príklad povýšenie alebo presun zamestnanca na inú pozíciu, kde sa náhle objavia nové úlohy. Zamestnanec odrazu preberá novú rolu a nové úlohy, ku ktorým možno ešte nemá afinitu. Môže ich zvládať pomalšie, v dôsledku čoho môže strácať motiváciu.

Každý zamestnávateľ veľmi dobre pozná situáciu, keď výber nedopadne podľa očakávaní. Na základe vášho dobrého pocitu zamestnáte niekoho síce so správnym odborným pozadím, ale keď sa táto osoba dostane do praxe, zrazu nemusí pracovať tak, ako ste pôvodne očakávali. Na novom pracovisku sa zaúča príliš pomaly a nedokáže držať krok s množstvom prichádzajúcich informácií. Agilní zamestnanci to dokážu rýchlejšie, čo im umožňuje dosahovať pracovné úspechy.

Portrait,Of,A,Smiling,Young,Businessman,Standing,Alone,In,A

Mali by sme sa na predvídanie pracovného úspechu pozerať hlavne cez learning agilitu? Už nezáleží na skúsenostiach a vzdelaní?

Nie, vôbec nie. Vzdelanie a skúsenosti sú stále najväčšími prediktormi pracovného úspechu, to sa tak skoro nezmení. Nájsť „ihlu v kope sena“ so správnym profesionálnym pozadím sa však stalo veľkou výzvou, takže môže byť užitočné brať do úvahy aj ďalšie prediktory pracovného výkonu. Užitočná vec na learning agilite je, že tento vnútorný potenciál môžeme nájsť u každého, aj keď nie každý má presne také profesionálne zázemie, po akom túži.

Learning agilita vám dáva akoby ďalší pohľad na potenciál človeka, ktorý nie je okamžite merateľný, keď sa zameriavame len na vzdelanie a skúsenosti. Takže u zamestnávateľov musí dôjsť k určitej zmene myslenia, aby sa odvážili pozrieť sa za hranice profesionálneho zázemia. Napriek tomu, stále častejšie vídame, ako sa zamestnávatelia pýtajú na learning agilitu nepriamo počas pracovných pohovorov. Často sa pýtajú na zvedavosť alebo flexibilitu, aby získali prehľad o úrovni agility potenciálneho kolegu.

Môže niekto s vysokou úrovňou learning agility pracovať kdekoľvek? Bude ešte robiť chyby?

Otázkou potom je, či vnímame ľudí, ktorí majú určitú úroveň learning agility ako dokonalých jednotlivcov. Absolútne nie, práve naopak! Sú presne tým typom ľudí, ktorí sa odvážia robiť chyby a následne sa z nich poučiť. Ich mindset je zameraný na vnímanie chýb ako príležitosti na rozvoj seba samého.

Budú sa vedieť rýchlo prispôsobiť novým situáciám a v prípade potreby prijať nové, efektívne správanie. No rozhodne to nie sú superhrdinovia, ktorí zvládajú všetko bezchybne. Robiť chyby je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej povahy. Akokoľvek sa chceme ako zamestnanci, kolegovia či zamestnávatelia snažiť o dokonalosť, každý má priestor rásť a poučiť sa z predchádzajúcich chýb. Agilní ľudia majú povedomie o svojich vlastných rozvojových oblastiach a budú sa vedieť poučiť z predchádzajúcich chýb rýchlejšie, ako neagilní jedinci.

Je learning agilita zručnosťou, ktorú môžeme rozvíjať alebo trénovať?

Áno! Jeden detail je však zásadný. Učenie je zručnosť votkaná do našej ľudskosti. Všetci ľudia sa môžu učiť! V skutočnosti, so správnym nastavením mysle, môže mať ktokoľvek dobrú schopnosť učiť sa. Ľudia sa však môžu veľmi líšiť. Na to, aby sa rozvinula learning agilita, musí dôjsť k zmene v myslení jednotlivca. Jednotlivci s týmto nastavením mysle budú schopní rozvíjať svoju schopnosť učiť sa rýchlejšie ako iní. Niektorí ľudia už prirodzene vyhľadávajú výzvy pre rozvoj, sú flexibilní a tým získavajú nové skúsenosti.

Takýto spôsob myslenia je pravdepodobnejší u niektorých ľudí, ale rozvoj schopnosti učiť sa je možný. Je však potrebné pozrieť sa na konkrétne potenciálne problematické miesta a riešiť ich. Prečo je osoba viac naklonená držať sa zastaraných návykov? Obáva sa prichádzajúcich zmien? Vníma chyby ako príležitosť pre rast? Kladenie takýchto otázok vám môže poskytnúť lepší pohľad na to, kde viazne agilita človeka, a následne sa môžete pokúsiť ju odomknúť.

Casual,People,Meeting,At,Industrial,Office

Ako teda zistím, či má kandidát vysokú úroveň learning agility?

Koncept learning agility bol v priebehu rokov podrobne preskúmaný. Podarilo sa zozbierať všetky charakteristiky patriace do tohto konceptu a následne ich spraviť merateľnými pomocou cielených dotazníkov. Thalento® na základe týchto podkladov vytvorilo hodnotenie Learning Agility (Dotazník Learning Agility).

To nám poskytuje vedecký základ, aby sme mohli objektívne hovoriť o agilite. Spoliehať sa výlučne na vlastný vnútorný pocit sa pri výbere kandidátov ukázalo ako nedostatočné. Takéto subjektívne pocity nás nie vždy nasmerujú tým správnym smerom, a preto by sme od nich mali čiastočne ustúpiť. Napríklad ich podložením objektívnym meracím nástrojom.

Máme však tendenciu rýchlo sa vracať k nášmu vlastnému pocitu a intuícii, pretože prostredníctvom nej dokážeme produkovať rýchle interpretácie. Avšak tým, že používame iba túto metódu, sme často pozadu. Napríklad, niekto podáva mimoriadne dobré výkony na svojej súčasnej pozícii, a tak uvažujeme o tom, že by sme ho povýšili na regionálneho manažéra. Reflexívne môžeme túto zmenu zrealizovať prirýchlo len na základe nášho pocitu z výkonu, ktorý zamestnanec dosahuje. Je však možné, že toto povýšenie nepovedie priamo k úspechu. Možno túto osobu vôbec nemotivuje vedenie a dohliadanie na takéto rozsiahle procesy. Cíti sa komfortnejšie v určitých situáciách a na svojej súčasnej pozícii. V dôsledku toho bude táto osoba fungovať optimálnejšie, ak zostane na svojej pôvodnej pozícii.  Takýchto dodatočných úvah je potrebné robiť stále viac.

Ďakujem za vysvetlenie, Brett. Teraz sme o niečo múdrejší pokiaľ ide o záhady okolo learning agility.

Hodnotenie Learning Agility – merateľný model

Máte otázky týkajúce sa hodnotenia Learning Agility – dotazníka, výslednej správy alebo vedeckých zistení? Navštívte našu webstránku.

Pripojte sa k nášmu webináru* 28.2.2023 o 11:00, ktorý organizuje náš partner Thalento. Počas webinára vám priblížime koncept learning agility a to, ako sme ho pretavili do merateľného modelu. Bližšie sa pozrieme na hodnotenie; interpretáciu správy a ukážeme si všetky možnosti využitia.

* webinár bude prebiehať v anglickom jazyku

* účasť je bezplatná

Máte ešte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás kontaktovať.

Viac informácií o koncepte LEARNING AGILITY nájdete na našej webstránke.

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak