Development Centrum

Development Centrum (DC)

Potrebujete svojich ľudí rozvíjať, no neviete presne ako? V čom sú dobrí a v čom potrebujú podporu? Hľadáte talenty a potenciál v rámci vašej spoločnosti?

Aké sú výhody DC?

  • Umožňuje simulovať náročné pracovné situácie v tzv. „bezpečnom prostredí“.
  • Pripravuje ľudí na zvládnutie náročných alebo nových situácií.
  • Zisťuje potenciál zamestnancov na vyššiu pozíciu.
  • Je prostriedkom na zacielenie budúceho rozvoja ľudí.

Čo zistíme?

Súčasnú úroveň vedomostí a schopností zamestnanca a zároveň aj jeho potenciál na inú alebo vyššiu pozíciu. Mapujeme tú oblasť ľudského správania, ktorá je inými metódami ťažko identifikovateľná alebo vôbec nezistiteľná. Ide o také oblasti, ktoré sú pre zamestnávateľa vzhľadom k výkonnosti daného zamestnanca dôležité, napr. spôsob, akým človek komunikuje so svojím okolím, ako dokáže zisťovať názory druhých alebo vyjednávať, ako zvláda náročné situácie, ako aktívne vstupuje do situácií a ako túto aktivitu vzbudzuje u ostatných, atď.

Čo je súčasťou DC?

  • Modelové situácie skupinového a individuálneho charakteru. Situácie, ktoré dokážu identifikovať profil zamestnanca vzhľadom k súčasnej alebo aj budúcej pozície. Sú pripravené tak, aby sme mohli pozorovať všeobecné tendencie správania a potenciál.
  • Sebaprezentácia na vopred zadanú tému, rozhovor o možnostiach rozvoja a v prípade záujmu psychodiagnostika.
  • Intenzívna spätná väzba, najdôležitejšia súčasť DC. Účastníkom poskytujeme spätnú väzbu „za pochodu“, čo im dáva priestor implementovať zmeny priebežne už počas DC.
  • Písomná SWOT správa. Po skončení DC, s odstupom niekoľkých dní, každý účastník dostane správu, ktorá zhŕňa jeho profil aj s odporúčaniami, ako naplniť svoj potenciál (prípadne ako odstrániť nedostatky, ktoré ho brzdia).

Obsah odráža požiadavky zadávateľa a je tak vždy „šitý na mieru“.

Využívame špičkové know-how a opierame sa o niekoľkoročné skúsenosti našich expertov. Medzi našich klientov v oblasti diagnostiky patrí o i.: O2, ESET, Swiss Re, Slovalco, KPMG, ŠKODA Auto, McDonald´s, ČSOB, STOCK, Messer Technogas, a množstvo ďalších firiem.

Kontaktujte nás a radi aj pre vás pripravíme originálnu verziu Development Centra.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak