Skilldriver

Prepojte klasické tréningy s on-line rozvojom.

Rozvoj a podpora obchodných tímov:

 • Chcete „nakopnúť“ váš predaj?
 • Chcete zvýšiť predajné výsledky až o 14 %?
 • Chcete znížiť náklady na tréning ať o 75 %?
 • Chcete  „rozpumpovať“ tímovú atmosféru?

Máme niekoľkoročné skúsenosti v oblasti rozvoja obchodných výkonností organizácií, a preto sme sa rozhodli naše vedomosti spojiť s rozvojom obchodníkov s on-line platformou Skilldriver.

Ako SKILLDRIVER experti Vám pomôžeme:

 • Zmapovať silné stránky, rezervy a predajný štýl vášho tímu.
 • Navrhnúť optimálny mix „živého“ tréningu a účinného on-line tréningu s využitím platformy SKILLDRIVER.
 • Nadchnúť pre tréning Váš tím.
 • Vyškoliť vašich interných trénerov alebo manažérov pri sprevádzaní programom rozvoja obchodných zručností a poskytovaní spätnej väzby.
 • Poskytnúť vašim trénerom, manažérom a obchodníkom podporu počas celého programu.

Zvýšte predaj a maržu až o 14 %:

Naučte svojich obchodníkov a predajcov konzultatívnemu prístupu a tak zvýšte ich úspešnosť. Začnú sa viac pýtať, získajú si dôveru zákazníka, naučia sa pochopiť jeho potreby, predajú mu riešenie a nielen produkt.

 • Začnú sa im otvárať viac príležitosti.
 • Zvýši sa počet uzatvorených obchodov.
 • Naučia sa znížiť tlak na zľavy a pritom bude zákazník spokojný.

SKILLDRIVER prináša unikátnu metodiku on-line simulácie predajného rozhovoru. Obchodník trénuje na rôznych predajných situáciach, s rôznymi typmi zákazníkov a opakovaným zážitkom so spätnou väzbou si vytvára správne návyky pri predaji.

Kontaktujte nás pre návrh optimálneho modelu rozvoja vášho obchodného tímu.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

  sk_SKSlovak