Agilný manažment pre zvládnutie prostredia VUCA

Agilný manažment pre zvládnutie prostredia VUCA

Používaním procesných nástrojov pre agilné riadenie, agilné manifesty a agilne navrhnutú štruktúru, sa organizácie agilnými nestávajú. O úspechu rozhoduje ľudský faktor. A práve na spoluprácu ľudí, mobilizáciu ich energie a praktické uchopenie agilného manažmentu, je zameraný náš nový projekt.

Agilita – ako vybudovať reálne agilnú organizáciu

Agilita, z lat., obratnosť, čulosť

Náš najnovší projekt šitý na mieru vám pomôže vytvoriť agilné tímy a funkčný agilný manažment. Súčasne sa venuje aj téme VUCA WORLD. Pojem vznikol v armáde a charakterizoval vývoj podoby nových vojenských konfliktov.

Čo znamená VUCA? 

 • V = Volatility = nestálosť: popisuje povahu a dynamiku zmien
 • U = Uncertainty = neistota: nedostatočná možnosť predvídať budúce správanie
 • C = Complexity = zložitosť: množstvo protichodných síl, chaos obklopujúci firmy
 • A = Ambiguity = nejednoznačnosť: protichodné informácie, zlá interpretácia správ

Tento „svet“ VUCA kladie na manažment úplne nové nároky a kľúčom k úspechu je skutočná AGILITA.

Je to dvojdňový intenzívne zážitkový tréning zameraný na tímovú prácu, komunikáciu a výmenu informácií, na mapovanie osobnostných dispozícií agility a nastavenie vzájomnej spolupráce v agilných systémoch riadenia. A navyše, vás čaká tréning v leteckom simulátore dopravného lietadla k pochopeniu súvislostí agility a spolupráce ľudí.

Odštartujte s nami cestu k naozajstnej agilite.

Pretože sa téme agility venujeme naozaj dlho, veríme, že vás zaujme náš článok o agilite:

https://www.linkedin.com/pulse/agilita-cesta-k-%C3%BAsp%C4%9Bchu-nebo-na-psychiatrii-martin-kalenda/

Ciele tréningu:

 • Praktické zvládnutie základných princípov agilného riadenia a prechod do agilnej excelencie.
 • Zladenie tímov a dosahovanie úspechu organizácie vo VUCA world.
 • Posilnenie tímovej spolupráce, prevádzková efektivita agilne riadenej organizácie.
 • Agilné spojenectvo s internými a externými partnermi.

Organizačné súvislosti:

 • Tréning je dvojdňový s voliteľným Follow Up workshopom.
 • Možnosť podporiť vybraných manažérov individuálnym koučingom.
 • Tréning odporúčame pre tímy s počtom osôb: 4 – 8.
 • Prípadné možnosti rozšírenia na veľké tímy pre vás radi pripravíme.

Obsah:

 • Mobilizácia energie ľudí v organizácii – práca s víziou.
 • Motivácia v tímovej praxi.
 • Agilita vs. agitácia.
 • Práca s pasívnou rezistenciou.
 • Osobnostné dispozície v agilnom prostredí – osobnostný dotazník NEO-PIR (prípadne THALENTO), individuálne interpretácie a objasnenie súvislostí.
 • Workload manažment v agilnom systéme riadenia.
 • Odovzdávanie informácií a eliminácia komunikačných chýb.
 • Práca s rizikami.
 • Crew Resource Management – ako vytvoriť reálnu agilitu.
 • Tréning na leteckom simulátore s poletovým debriefingom.
 • Checklist agility – čo u nás bude fungovať.
 • Naša agilita – tímový záver.
 • Osobné pamäťové karty a individuálne výstupy.
 • Záver tréningu.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

  sk_SKSlovak