Crew Resource Management

Crew Resource Management

Unikátny rozvojový koncept zameraný na tvorbu úspešných zmien vo firmách.

Ako prvý na svete sme do tréningu modelových situácií z firemného prostredia pridali výcvik na leteckom simulátore.

Prečo Crew Resource Management?

Ako bývalí leteckí profesionáli sme prepojili naše vedomosti a zručnosti z leteckej psychológie, medicíny a manažmentu s princípmi Crew Resource Managementu. Vďaka tomu sme vytvorili unikátny program, ktorý takmer okamžite prepája získané znalosti a zručnosti do života firiem.

Program bol označený účastníkmi ako „Najlepší rozvojový program“ a to z pohľadu tréningu, použiteľnosti v praxi a zlepšenia reálnych výsledkov vo firme.

Východiská

Crew Resource management (CRM) pochádza z dielne NASA (1979) ako metodika riadenia s cieľom zlepšiť leteckú bezpečnosť. Vychádza z prieskumu vyšetrovania leteckých nehôd.

Primárne príčiny leteckých nehôd sú ľudské chyby v komunikácii, zlá atmosféra v kokpite, chyby vo vedení a rozhodovaní v kokpite aj na palube lietadla a v spolupráci a komunikácii so všetkými zložkami riadenia letovej prevádzky.

70 % leteckých nehôd je zlyhanie ľudského faktora.

Ciele tréningu:

 • Praktické zvládnutie postupov pri riadení zmien vo firmách.
 • Unikátne prepojenie metodiky riadenia zmien s princípmi Crew Resource Management (CRM) – systém používaný v letectve.
 • Zameranie na 2 hlavné aspekty, ktoré CRM zabezpečuje – bezpečnosť a efektivitu.

Obsah:

Dvojdňový intenzívny zážitkový workshop.

 • Zameraný na metodiku riadenia zmien, prácu s motiváciou a zvládnutie iniciačných fáz zmien.
 • Vedený konzultantom – expertom na strategické zmeny a leteckým inštruktorom, ktorý so skupinou pracuje v leteckom simulátore.
 • Ukončený spoločným debriefingom a definovaním akčného plánu.

Analógia

70 % zmien vo firmách sa nepodarí úspešne implementovať. Hlavnou príčinou “krachu zmien” je ľudský faktor – chyby v komunikácii, rozhodovaní, spolupráci, zlá atmosféra.

70 % zmien zlyhá vo fáze iniciácie – nedostatočná motivácia v tímoch a zmene, kde od začiatku chýba energia. Ako kľúčové sa ukazuje prepojenie tréningu riadenia zmien so zvládnutím potrebných krokov s metodikou CRM a výcvikom na simulátore.

Program vytvára jedinečnú príležitosť posunúť manažment firiem na novú úroveň schopností úspešne riadiť firmy. Je tak unikátny, že aj niekoľko rokov po jeho spustení zbierame pozitívne ohlasy a zákazky po celom svete.

Referencie

Referencie našich klientov hovoria, že vďaka tomu, čo prežili v simulátore sa premenilo v obrovskú skúsenosť s tým, čo znamená skvele riadiť, spolupracovať, pomáhať si a správne komunikovať.

Kto sa s nami učil vytvárať a riadiť úspešné zmeny:

 • Komerční banka
 • Česká spořitelna
 • Sberbank Europe
 • STOCK
 • Eurocorp
 • EC-TECH
 • McDonald´s
 • IMI Critical
 • PENAM Slovakia
 • ČD Telematika
 • Slovnaft

Tréning je realizovaný vo forme workshopu, kde sa pracuje na špecifických témach z prostredia firmy. Výstupom sú kompletné projekty zmien, ktoré sú úspešné v praxi.

Leťte s nami k úspechu!

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

  sk_SKSlovak