Manažérsky koučing

Manažérsky koučing

Manažérsky koučing je nástroj:

  • Slúžiaci na dosahovanie náročných manažérskych cieľov (nové výzvy, nová pozícia, efektívnejšia práca s časom, so zdrojmi…).
  • Rozvíjajúci schopnosti delegovať a podávať spätnú väzbu.
  • Podporujúci prácu s výstupmi z hodnotenia nadriadeného, 360° spätnej väzby, AC/DC a osobnej diagnostiky.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak