Talent Life Cycle

Nalákanie talentov ako najväčšia výzva

Aby sme prilákali talenty, musíme komunikovať. Pre správnu komunikáciu musíme porozumieť našim potrebám a potrebám Career Ownerov. Odpoveď je v osobných dátach kandidátov a zamestnancov. Keď im porozumieme, identifikujeme potreby a prostredníctvom týchto dát vytvoríme dokonalú stratégiu náboru.

Život je o výbere a výber je náš život

Identifikovať zdroje motivácie, rozpoznať talent a potenciál, to sú ďalšie dôležité kroky k dosiahnutiu našich cieľov. Naša odbornosť leží v rozpoznaní správnych talentov, ktoré budú napĺňať vaše business požiadavky a ladiť s vašou firemnou kultúrou.

Riadenie pre budúcnosť

Ak chcete riadiť ľudí a talenty v moderných organizáciách, musíte sa spoľahnúť na dáta o nich. To vyžaduje porozumenie založené na dôkazoch a podrobnú znalosť mäkkých a tvrdých znalostí.

V starostlivosti o prichádzajúce talenty je motivácia základ

Znalosť motivátorov nám prináša mnoho. Motivovaní ľudia rozvíjajú svoj potenciál a vytvárajú skvelú podnikovú kultúru. Napríklad pre mileniálov je motivácia a pocit zmysluplnosti práce na rebríčku dôležitosti veľmi vysoko. Manažéri potrebujú pre dosiahnutie výsledkov informácie o svojich ľuďoch, ktoré budú založené na dôkazoch.

Keď zmena a nedostatok talentu sú novou konštantou, rozvoj je nevyhnutný

Ak si chcete zachovať talenty v dobe nedostatku, je potrebné ich rozvíjať. Objavovať a stimulovať rozvojové potreby Career Ownerov je dnes veľkou výzvou. Thalento® ponúka nástroje, vďaka ktorým to s prehľadom zvládnete. V Thalento® Learning nájdete riešenia na mieru aj e-learning.

Mobilita je kľúčovým slovom našej súčasnej obchodnej reality

Klesajúca dostupnosť talentov a nová etika sveta práce zvyšuje tlak na organizácie. Ľudia chcú skúmať aktuálne príležitosti, rozvíjať svoje talenty a rozširovať možnosti. Tvorba aktuálnych a objektívnych údajov v oblasti mobility je v dnešnej dobe cenným prínosom. S Thalento® rozumieme potrebám organizácií a Career Ownerom v oblasti mobility.

Riadenie toku talentov v organizáciách a mimo nich ako každodenná úloha

Organizácie a talenty budú v HR budúcnosti len dočasnými partnermi. Kariéra sa skracuje a je dynamickejšia. Hľadanie nových riešení pre novú pracovnú realitu je našou vášňou už celých 10 rokov.

Každý koniec je začiatkom nového životného cyklu

Pochopte, prečo ľudia odchádzajú. Počúvajte, učte sa, trénujte a podporujte ich každý deň behom celej kariéry u vás. Nie len vtedy, keď sa rozhodnú odísť. Akceptujte a povzbuďte ich ďalší kariérny krok, zásadne totiž určuje ich vnímanie vašej organizácie. Veľmi pravdepodobne sa nevidíte naposledy. Na tom, ako a v akej atmosfére sa s odchádzajúcim zamestnancom rozídete záleží. Ovplyvní to pravdepodobnosť budúcej spolupráce a vašu značku ako zamestnávateľa.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak