Manažérska akadémia

Manažérska akadémia

Manažérska akadémia predstavuje systém tréningov, workshopov, diagnostiky a ďalších aktivít, ktoré prinášajú pozitívne zmeny v kvalite leadershipu, motivácie, zvýšení efektivity práce a výsledkov firmy ako celku.

Je to dlhodobý komplexný program, ktorý prehlbuje praktické zručnosti a buduje vhodné postoje začínajúcich aj skúsených manažérov. Efektivita je zaručená intenzívnymi tréningami na základe potrieb účastníkov, osobného sprevádzania a úzkou spoluprácou s nadriadenými.

  • Pri spoločnej identifikácii potrieb cieľovej skupiny v oblasti rozvoja manažérskych zručností spolupracujeme s HR, nadriadenými a aj samotnými účastníkmi.
  • Na tréningoch pracujeme s konkrétnymi kompetenciami manažéra, postojom a motiváciou účastníkov. Venujeme sa nácvikom potrebných praktických zručností a prinášame ucelený pohľad na situácie a úlohy, s ktorými sa v rámci práce stretávajú.
  • Na konci každého tréningu si účastníci definujú úlohy „on the job“, ktoré zavedú do svojej praxe.
  • V rámci medziobdobia podporujeme vo forme osobných alebo telefonických konzultácií.
  • Celý program manažérskej akadémie otvárame a uzatvárame osobným stretnutím lektora a účastníka, prípadne nadriadeného s cieľom vymedziť a zhodnotiť zlepšenia.

 

Manažérska akadémia je platforma vytvárajúca prostredie pre spoločnú prácu manažérov na rozvoji firmy. Zároveň im poskytuje nástroje pre úspešné riešenie rôznych situácií, s ktorými sa stretávajú v práci.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak