Change management via crew resource management

Change management via crew resource management

Cieľom na mieru tvoreného tréningu je prakticky zvládnuť postupy pre riadenie zmien vo firmách – od ich návrhu a iniciácie až po perfektné uvedenie do života. Tréning unikátne prepája metodiku riadenia zmien s princípmi Crew Resourse Management, čo je systém, ktorý sa používa v letectve a zaisťuje 2 hlavné aspekty – bezpečnosť a efektivitu. Preto je do tréningu zaradený aj intenzívny letecký tréning na letovom simulátore.

Tréning je postavený ako praktický zážitkový workshop. Pracujeme s reáliami trénovanej firmy, mapujú a analyzujú sa konkrétne situácie a scenáre vývoja. Preto tréning prináša skvelé výsledky.

Vložený výcvik na letovom simulátore prináša ďalšie benefity. Zatiaľ čo bežné manažérske chyby sa vo firmách začnú spravidla problémovo prejavovať s odstupom dní, týždňov či mesiacov, chyba v kokpite sa prejaví v priebehu pár sekúnd. Preto je tento tréning tak užitočný. Táto skúsenosť ukáže účastníkom tréningu to, ako rola vzájomnosti, spolupráce a komunikácie ovplyvňuje úspech zmien ako celku.

Crew (alebo tiež kokpit) Resource management (CRM) pochádza ako metodika riadenia z dielne NASA. Vznikla v roku 1979 a cielene sa zameriava na zlepšenie leteckej bezpečnosti a prevádzkovej efektivity. CRM vznikla na základe výskumu z vyšetrovania leteckých nehôd, ktoré zistili, že primárnou príčinou väčšiny leteckých nehôd boli ľudské chyby, a že hlavné problémy sú chyby manažmentu, medziľudskej komunikácie, zlá (medziľudská) atmosféra v kokpite, chyby vo vedení a rozhodovaní v kokpite či na na palube lietadla a v spolupráci a komunikácii so všetkými zložkami riadenia letovej prevádzky. 70 % leteckých nehôd má ako hlavnú príčinu ľudský faktor. Toto percento sa so zvyšujúcou technickou spoľahlivosťou lietadiel a riadenia letovej prevádzky zvyšuje. 

Tréning je dvojdenný a jedná sa o intenzívny zážitkový workshop.

Obsah

Prvý deň je venovaný predovšetkým metodike riadenia zmien, práci s motiváciou tímu aj jednotlivcov a zvládaniu iniciačnej fázy zmien. Táto časť je veľmi dôležitá, pretože štatistiky ukazujú, že najviac zmien „zahynie“ práve vďaka nezvládnutej iniciačnej fáze a kvôli stretu s pasívnou rezistenciou.

Druhý deň je veľmi dynamický. Tréning je vedený 2 ľuďmi, konzultantom – expertom na strategické zmeny a leteckým inštruktorom, ktorý s časťou skupiny pracuje v leteckom simulátore. 

V samotnou závere tréningu je spoločný debriefing a definovanie akčného plánu.

Jednotlivé kroky zmien sú modelované na praktických príkladoch a cvičeniach s rýchlymi presahmi do reálneho života firmy.

Tréning je často využívaný ako štartovací „Kick Off“ pre zmenové projekty a zladenie tímu.

Tento unikátny rozvojový program je opakovanie vyhodnocovaný ako najlepší rozvojový program.

Ukážka z reálneho tréningu – „no filter“, „no added sugar“, iba skvelé riešenia a rozvinuté schopnosti zvládať a riadiť zmeny.

Vedenie tohto unikátneho tréningu má osobne na zodpovednosti buď MUDr. Martin Kalenda, MBA alebo Mgr. MUDr. Vratislav Kalenda, MSc. In SHRM, prípadne Mgr. Daniela Krížiková, CEO Image Lab SK.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak