Behaviorálny rozhovor

Behaviorálny rozhovor

Využívame techniku behaviorálneho rozhovoru, ktorá je zárukou vyváženého profilu o kandidátovi. Dozviete sa, v čom je skutočne dobrý a čo môže byť rizikom.

Behaviorálny pohovor

  • Zisťujeme reálne vedomosti a schopnosti kandidáta.
  • Ideme do hĺbky, neuspokojíme sa s povrchnými odpoveďami.
  • Využívame modelové situácie na to, aby sme videli schopnosti kandidáta „naživo“.
  • Zisťujeme kompetencie vzhľadom ku konkrétnej pracovnej pozícií.
  • Volíme metódu STAR (Situácia – Úloha – Akcia – Výsledok), aby sme si spravili presný obraz o vedomostiach a schopnostiach kandidáta.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať

    sk_SKSlovak