Nástroje Talent Intelligence

Nástroje Talent Intelligence

TeamView

Ideálny nástroj pre riadenie tímov. Porovnajte až 10 ľudí v prehľadnom reporte TeamView.

Všetky výsledky môžete preskúmať naraz.

Je to tak jednoduché !

Vyberte typ reportu, zvoľte ľudí a vygenerujte svoj TeamView. Vďaka priehľadnosti výstupu, viditeľnosti zhody v tíme a jednoduchému porovnaniu medzi jednotlivými výsledkami vám pomôžeme rozhodnúť sa lepšie a rýchlejšie.

CUBES kompetencie

Majte prehľad o kompetenciách a talentoch vašich ľudí s pomocou Thalento® CUBES Competency Suite.

Nástroj obsahuje kompetenčnú knižnicu s 52 kompetenciami rozdelenými do 6 klastrov, z ktorých každá je podrobne popísaná v 5 úrovniach. CUBES sa dá úplne prispôsobiť vašim požiadavkám.

Zmeňte klastre, vyberte len určité kompetencie, znížte počet úrovni a prispôsobte si popisy kompetencií, je to všetko možné. Naše podrobné správy zahrňujú ukazovatele správania. S radosťou integrujeme celú vašu kompetenčnú príručku. CUBES je jedinečný !

360° Survey

The Thalento® 360° Periscope is a multi-rater 360° survey built on the competencies detailed in the CUBES Competency model. The ideal way to rate performance, competencies, behaviour style and functional traits from multiple perspectives and raters.

The 360° Periscope enables you to evaluate competencies, invite subjects using multiple raters. The result is a comprehensive and detailed 360° report.

It is easy to tailor the Competency Library and even the related questions to match your needs.

360 ° Periscope

Thalento® 360 ° Periscope je prieskum 360 ° pre väčší počet hodnotiteľov, založený na podrobne popísaných kompetenciách v modelu CUBES. Poskytuje ideálny spôsob, ako hodnotiť výkon, kompetencie, štýly správania a funkčné vlastnosti z niekoľkých pohľadov a prostredníctvom množstva hodnotiteľov. Výsledkom je komplexná a podrobná správa o 360 °.

Knižnicu kompetencií a dokonca aj súvisiace otázky môžeme ľahko prispôsobiť tak, aby zodpovedali vašim potrebám.

Benchmark

Vybrané reporty môžu byť vybavené profilom Benchmark. Pomocou „Benchmarku“ vytvoríte ideálny funkčný profil. Výsledkom je jasná a ľahko čitateľná grafická zhoda, ideálna pre interpretáciu prispôsobenia sa špecifickým funkčným požiadavkám.

Profil Benchmark tvoríme na základe podrobnej analýzy výkonnosti a kritérií funkčného úspechu.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak