Strategický marketing

Strategický marketing

Sme partnermi TOP firiem v oblasti strategického marketingu. Rozvíjame špičkové know – how na podporu kreativity a strategických inovácií. Vďaka naším znalostiam v oblasti neuropsychológie, veľmi dobre rozumieme oblasti tvorby vzťahov a vytváraniu kúpnej motivácie. Radi Vám osobne predstavíme možnosti, ako spoločne s Vami vyvinúť nové typy produktov a služieb, ktoré budú úspešné. Najlepšou vizitkou sú naše referencie, napr. ŠKODA Auto, STOCK, SLOVNAFT, PENAM, EUROCORP, EC-TECH, ČSOB, Yussen Logistic a množstvo ďalších. Neváhajte nás kontaktovať, aby sme spoločne začali tvoriť aj s Vami.

Pri spoločnej práci na projektoch strategického marketingu využívame široké spektrum nástrojov tak, aby sme optimalizovali nielen vstupné analýzy, ale aby sme postupne rozbehli kreatívny a inovačný proces. Tento postup vytvára úspešné nové produkty, atraktívne služby a k tomu vytvárame ich vzájomné úspešné kombinácie. Aby sme tieto novovytvorené produkty a služby pomohli uviesť do života, pomáhame viesť a moderovať porady, workshopy a stretnutia riešiteľských tímov. K tomu naviac pridávame koučovanie kľúčových manažérov projektov. Pracujeme s agilnými technikami riadenia a predovšetkým s metodikou ZSR – zdravým sedliackym rozumom. 

Vždy pracujeme s motiváciou ľudí, analyzujeme faktory atraktivity a kúpnej motivácie klientov. Čo považujeme za dôležité je, že súčasťou našej práce je vytvorenie silnej motivácie inovačných tímov a manažmentu k uvedeniu nového do života.

Bližšie referencie Vám radi poskytneme osobne. 

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak