HRV Biofeedback

Biofeedback = biologická spätná väzba. Moderná technológia nám dokáže sprostredkovať zmyslovú informáciu (vizualizáciu, zvukové a hmatové signály…) o biologických procesoch v našom organizme, ktoré sú normálne našimi zmyslami nezachytiteľné. A práve tieto informácie môžu pomôcť k udržiavaniu psychofyziologickej rovnováhy, a tým k zlepšeniu fyziologického, duševného, emocionálneho aj mentálneho stavu.

Techniky a technológie biofeedback nám umožňujú kontrolovať naše biologické odozvy a vyhodnocovať úroveň stresu. Na to používame technológie americkej spoločnosti HeartMath. Jedna z techník je založená na sprostredkovaní reakcie autonómneho nervového systému (ANS), ktorá  sa meria prostredníctvom premenlivosti srdcového tepu tzv. HRV (Heart Rate Variability) biofeedback.

Tým, že získame do vedomia fyziologické informácie, biofeedback nám umožní ovládať „automatické“ fyziologické procesy. V každodennom živote nám pomáhajú pri znížení prebytkového napätia, znižujú dopad stresu na náš osobný aj profesionálny život.

Biofeedback a jeho vplyv na telo:

 • Pomocou snímača tepu vidíme svoj obraz premenlivosti srdcového rytmu (HRV) a s ním spojené blahodárne koherencie v reálnom čase.
 • Výskum ukázal, že prežívané emócie priamo ovplyvňujú obraz srdcového rytmu, čo prezrádza ako naše telo funguje.
 • Emocionálny stres, vrátane emócii ako je hnev, frustrácia a úzkosť, vytvára nepravidelný obraz srdcového rytmu: HRV krivka vyzerá ako séria nerovnomerných vrcholov – nekoherentný.
 • Nekoherentné obrazy fyziologickej aktivity spojené so stresujúcimi emóciami spôsobujú, že telo pracuje neefektívne, požiera našu energiu a tak opotrebuje náš celý systém. Platí to hlavne v prípadoch, ak stres a negatívne emócie trvajú dlho alebo sa často opakujú.
 • Pozitívne emócie šíria telom rozdielny signál ako negatívne emócie.
 • Prežívanie povznášajúcich pocitov ako je ocenenie, radosť, starostlivosť a láska, spôsobuje, že obraz srdcového rytmu sa stáva veľmi disciplinovaný a vyzerá ako hladká, harmonická vlna – obraz koherentného srdcového rytmu.
 • Pozitívne emócie skutočne pomáhajú naše telesné systémy synchronizovať, a tak lepšie pracovať.

Čo vám diagnostika a tréning s pomocou HRV biofeedback prinesie:

 • 50 % pokles únavy
 • 46 % pokles úzkosti
 • 60 % pokles depresie
 • 24 % zlepšenie schopnosti sústrediť sa
 • 25 % zlepšenie možnosti počúvania
 • 30 % zlepšenie spánku

MUDr. Mgr. Vratislav Kalenda Vám poskytne informácie o možnostiach úspešného liečenia niektorých kardiovaskulárnych chorôb, ktoré majú psychosomatický pôvod (sám má skúsenosť s vyliečením esenciálnej hypertenzie).

HRV biofeedback poskytujeme v spolupráci s PhDr. Lenkou Čadovou, certifikovaným expertom HeartMath (www.coherence.cz)

Viac informácií nájdete na www.coherence.cz/HRV-Biofeedback-64

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

  sk_SKSlovak