Teamspirit 360

Teamspirit 360

360° spätná väzba je rýchla a účinná online metóda na získanie koncentrovanej spätnej väzby od svojho pracovného okolia.

Váš dizajn

Vytvoríme pre vás dotazník na mieru s neobmedzeným počtom účastníkov a rôznymi skupinami hodnotiteľov. Všetko podľa vašich potrieb a požiadaviek vrátane vlastného loga.

Môžete si vybrať z našej knižnice kompetencií, vytvoriť nový kompetenčný model alebo využiť metodiku START – STOP – CONTINUE.

Rýchle vypĺňanie, jednoduchá dostupnosť – perfektne funguje na PC, tablete i mobile!

Vážime si čas hodnotiteľov a ich spätné väzby. Preto sme vytvorili spôsob hodnotenia

Firemné prostredie

Umožňuje zakladanie nových prieskumov, zadávanie hodnotených osôb do systému a správu výsledkov.

Okamžité výstupy

Výsledné správy sú k dispozícií ihneď po ukončení hodnotenia. Sú prehľadné a obsahujú anonymizované komentáre od všetkých skupín hodnotiteľov spolu s číselným porovnaním. Hodnotený tak získa užitočné podnety pre svoj ďalší rozvoj.

Komunikačná kampaň

Pomôžeme vám s komunikáciou projektu. Vysvetlíme princípy a prínos pre účastníkov 360° spätnej väzby, a to emailom alebo osobne na “kick-offe”, prípadne pre vás môžeme natočiť aj video.

Konzultácia výsledkov

Chcete podporiť hodnotených v tom, aby s výsledkami spätnej väzby naložili efektívne? Na osobnom stretnutí s hodnoteným spoločne vytvoríme akčný plán ďalšieho rozvoja.

Skupinové odporučenia

Zaujímajú vás výsledky rôznych skupín hodnotených, trendy a vzájomné porovnania? Pripravíme pre vás skupinovú záverečnú správu spolu s odporučením pre ďalší rozvoj.

Čo o nás povedali niektorí naši klienti: 

„Nástroj TeamSpirit 360 hodnotíme ako zrozumiteľný a vhodne štruktúrovaný. Dotazník bolo možné nastaviť na mieru podľa našich požiadaviek a grafické výstupy podávajú prehľadný obraz dosiahnutých výsledkov nielen jednotlivcov, ale aj celého tímu.“           

(ZuzanaTuróciová, Metodik vzdelávania, VÚB)

 

„Platformu TeamSpirit by som odporučila každému HR-istovi, ktorý chce kvalitne a efektívne zrealizovať 360° hodnotenie svojich zamestnancov.“ 

(Romana Môciková, Assisstant Manager, KIA)

 

„Vďaka flexibilite a ochote konzultantov sa nám podarilo celý projekt zrealizovať v krátkom čase. Manažéri ocenili koučovací prístup pri interpretácii správ a z výstupov si odniesli konkrétne odporúčania pre svoj rozvoj. Projekt vnímali pozitívne a hodnotili ho ako veľmi užitočný pre svoj rozvoj.“    

(Karolína Noskovičová, Learning&Development Product Owner, Orange)

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak