Testovanie

Osobnosť a motivácia

Osobnostný a motivačný dotazník Thalento® identifikuje kritéria a vlastnosti napĺňajúce profesionálne správanie, motiváciu a výkonnosť. Meria 30 ukazovateľov osobnosti a motivácie a taktiež je validovaným základom pre široké portfólio správ.

COMPass

Thalento® COMPass ponúka unikátne a intuitívne hodnotenia kompetencií. Vďaka nášmu modelu kompetencií CUBES meriame širokú škálu 38 kompetencií. Zmapovať vami vybrné kompetencie dokážeme za menej ako 20 minút.

Výstupom je objektívna a overená správa o výkone, vrátane správania, silných stránok a oblasti rozvoja.

Kognitívne testy

Thalento® ponúka komplexnú sadu kognitívnych testov. Všetky naše kognitívne testy sú zostavené z komplexnej databázy RANDOMISER. Po zaistení spoľahlivých výsledkov pri vzdialenej administrácií môžu byť vybavené modulom VALIDATE.

Testy schopnosti

Thalento® ponúka sadu testov schopnosti vyvinutých pre meranie špecifických funkčných schopností a výkonu v pracovnom prostredí. Sú k dispozícií pre rôzne odvetvia a sektory.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak