Assessment Centrum

Assessment Centrum (AC)

Užitočný nástroj výberu nových zamestnancov. Odhalíme potenciál aj možné riziká.

Aké sú výhody AC?

  • Odhaľuje správanie ľudí a ich reakcie na rôzne podnety v tzv. „živom prostredí“ .
  • Prináša viac, než len naučené alebo sociálne žiadúce odpovede uchádzačov o pozíciu vo vašej firme.

Čo zistíme?

Tento nástroj poskytuje možnosť zmapovať tú oblasť ľudského správania, ktorá je inými metódami ťažko identifikovateľná alebo vôbec nezistiteľná. Ide o také oblasti, ktoré sú pre zamestnávateľa vzhľadom k výkonnosti daného zamestnanca dôležité, napr. spôsob, akým človek komunikuje so svojím okolím, ako dokáže zisťovať názory druhých alebo vyjednávať, ako zvláda náročné situácie, ako aktívne vstupuje do situácií a ako túto aktivitu vzbudzuje u ostatných, atď.

Čo získate navyše?

Z prejavov na AC sa dá následne usúdiť, aké podmienky budú danému človeku na jeho budúcej pozícií vyhovovať tak, aby podával optimálny výkon. Okrem iného výstup obsahuje aj podnety ako s danou osobou pracovať, aby čo najrýchlejšie dosiahla požadovanú výkonnosť.

Čo je obsahom?

  • Modelové situácie skupinového a individuálneho charakteru. Situácie, ktoré dokážu identifikovať profil kandidáta vzhľadom k nastaveným kritériám. Sú pripravené tak, aby sme mohli pozorovať všeobecné tendencie správania a potenciál.
  • Sebaprezentácia na vopred zadanú tému, pohovor, v prípade záujmu.

Obsah odráža požiadavky zadávateľa a je tak vždy „šitý na mieru“.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať

    sk_SKSlovak