Inteligencia a vzdelanie už nie sú jedinými predpokladmi úspechu v práci

30. január 2023

Inteligencia a vzdelanie už nie sú jedinými predpokladmi úspechu na pracovisku

Dnešné pracovné prostredie sa neustále mení a je veľmi nepredvídateľné: technologické inovácie, nedostatok kvalifikovaných pracovných síl na špecifické pozície, organizačná mobilita a iné trendy na trhu. Sme neustále vystavení zmenám, či už doma alebo v práci. Preto je čoraz dôležitejšie, aby sme ako organizácia boli dosť inovatívni na to, aby sme vynikli a všimli si nás. Aký typ zamestnanca však potrebujete na to, aby ste tento účel dosiahli?

„Learning agilita spočíva v tom, že sa viete učiť – viete, čo robiť, keď si neviete dať rady.“

(George Hallenbeck)

Businessman,With,Young,Partners,Looking,At,Whiteboard,In,Creative,Office

Dnešný zamestnanec

Ako bude vyzerať pracovné prostredie za 5 rokov? Čo ak nadobudnuté a teoretické vedomosti sa rýchlo stanú zastaralými? Ak doteraz získané pracovné skúsenosti nebudú zodpovedať očakávaniam pracovnej roly? Bude váš ideálny zamestnanec stále vaším ideálnym zamestnancom?

Dnešní zamestnanci sú agilní. Sú flexibilní a ochotne sa učia, prijímajú zmeny s otvorenosťou alebo sa dokonca ujímajú vedenia. Vždy sa „držia nad vodou, napriek rýchlemu prúdu zmien.

Každý z nás sa našťastie rodí so schopnosťou učiť sa. Veľmi dôležitá schopnosť, ktorá nám umožňuje prispôsobiť sa prostrediu, rásť a v prípade potreby sa poučiť z vlastných chýb. Len takto môžeme naplno rozvinúť svoj potenciál.

Práve preto sa v posledných desaťročiach uskutočnilo veľa výskumov v oblasti learning agility, schopnosti rýchlo si vytvoriť nové a efektívne správanie v meniacich sa podmienkach.

„Úspech dnes vyžaduje agilitu a snahu neustále prehodnocovať, oživovať, reagovať a inovovať.“

(Bill Gates)

 

Prediktor úspechu v práci

Okrem pracovných skúseností, úrovne vzdelania alebo IQ je learning agilita významným  prediktorom budúceho pracovného úspechu zamestnanca. Vaša inteligencia tvorí nevyhnutný základ, ktorý potrebujete na to, aby ste dokázali rýchlo spracovať informácie. Na druhej strane, vaša learning agilita sa vzťahuje na váš postoj, motiváciu a zvedavosť pri hľadaní nových príležitostí na učenie.

Tam, kde flexibilní zamestnanci kráčajú so zmenou a odvážia sa ju iniciovať, iní váhajú a držia sa zaužívaných zvykov. Táto schopnosť – learning agilita – neustále sa prispôsobovať, je v dnešnom pracovnom prostredí kľúčová.

Znamená to, že existuje len jedna learning agilita  alebo je tento koncept zložitejší, než predpokladáme?

 

Koncept learning agility

Odborná literatúra rozdeľuje koncept Learning Agility do niekoľkých základných pilierov.

Zmenová agilita (Change Agility)

Zmenová agilita predstavuje nadšenie experimentovať. Ľudia s vysokým skóre v oblasti zmenovej agility sa nevyhýbajú neznámym činnostiam, ale radi sa do nich púšťajú, radi objavujú a nachádzajú potešenie vo „všetkom novom“.

Výsledková agilita (Results Agility)

Výsledková agilita je o dosahovaní výsledkov aj v náročných podmienkach. Ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre v oblasti výsledkovej agility, sú schopní dobre pracovať pod tlakom, vyžarujú sebadôveru a dokážu inšpirovať ostatných, aby zo seba dostali to najlepšie.

Mentálna agilita (Mental Agility)

Mentálna agilita je schopnosť analyzovať informácie alebo problém z rôznych uhlov pohľadu. Ľudia, ktorí dosahujú vysoké skóre v oblasti mentálnej agility, majú radi zložité situácie, rýchlo si spájajú logické súvislosti a radi vysvetľujú svoj spôsob myslenia aj ostatným. Ich otvorený pohľad podnecuje/ podporuje  kreativitu. (encourages creativity)

Sociálna agilita (People agility)

Sociálna agilita znamená sebapoznanie a porozumenie iným ľuďom. Ľudia s vysokým skóre v oblasti sociálnej agility chcú rozumieť ostatným, čím sa im darí získavať aj viac spätnej väzby a informácií. Majú zmysel pre diverzitu a štýl svojej práce alebo prejavu dokážu ľahko prispôsobiť cieľovej skupine.

Kariérna agilita (Career Agility)

Kariérna agilita (Career Agility) sa vzťahuje na postoj jednotlivca k prevzatiu kontroly a riadeniu svojej vlastnej kariéry. Ľudia s vysokým skóre v oblasti kariérnej agility sa ľahko prispôsobujú meniacim sa okolnostiam v rámci svojej vlastnej pozície alebo ľahko preberajú úlohy mimo svojej vlastnej roly.

Smiling,Businesswoman,Using,Phone,In,Office.,Small,Business,Entrepreneur,Looking

Learning agilita v merateľnom modeli

Spoločnosť Thalento už roky vyvíja riešenia, ktoré mapujú osobnosť, motiváciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov. Týmto spôsobom denne podporujeme profesionálov v HR oblasti pri výbere správnych zamestnancov, ktorým pomáhame rásť v rámci organizácie.

V spolupráci so spoločnosťou TalentLogiQs™, Thalento vyvinulo nový nástroj špecificky zameraný na objektívne meranie Learning Agility. Nástroj na odhalenie úrovne learning agility u každého potenciálneho kandidáta alebo kolegu! Objavte najnovší hodnotiaci nástroj v našom portfóliu.

Pozývame vás na náš webinár (v anglickom jazyku) – 28.2.2023 o 11:00 

Na našom webinári budete mať možnosť oboznámiť sa s dotazníkom Learning Agility, ktoré je významným nástrojom v boji o talenty. Počas približne 40 minút sa dozviete všetky detaily o tomto nástroji.

Počas webinára vám priblížime koncept z literatúry a to, ako sme ho pretavili do merateľného modelu. Bližšie sa pozrieme na hodnotenie; interpretáciu výstupnej správy a ukážeme si všetky možnosti využitia. Prihláste sa TU alebo prostredníctvom linku nižšie.

Viac informácií o koncepte LEARNING AGILITY nájdete na našej webstránke.

Máte nejaké konkrétne otázky? Neváhajte nás kontaktovať: recepcia@imagelab.sk

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak