Learning Agility. Konečne riešenie v „boji o talenty“

Learning Agility. Konečne riešenie v „boji o talenty“

Zamestnávatelia na pracovnom trhu sa stretávajú s nedostatkom uchádzačov so “správnymi” skúsenosťami a vzdelaním. O to dôležitejší je v procese náboru prístup, motivácia a prispôsobivosť zamestnanca. Úlohy a pracovné miesta sa neustále menia. V dôsledku toho aj „ideálny“ kandidát s požadovanými skúsenosťami alebo vzdelaním môže o niekoľko rokov čeliť výzvam.

Aktuálna téma v rámci výberových procesov je learning agilita. Learning agilita je o znalosti toho, ako sa učiť a vedieť čo robiť, keď si neviete dať rady. Je to tiež schopnosť učiť sa z chýb a prevziať kontrolu nad vlastnou kariérou. Poukazuje aj na flexibilitu zamestnanca na rôznych úrovniach. Takáto agilita je v dnešnom pracovnom prostredí nevyhnutná pre pracovný úspech. Vďaka tomu je learning agilita silným nástrojom v “boji o talenty”.

Výzvou pre zamestnávateľov je identifikácia ľudí s vysokou úrovňou learning agility.  Spoločnosť Thalento® si uvedomuje túto aktuálnu výzvu na trhu a v spolupráci s TalentLogiQs prináša zamestnávateľom úplne nové riešenie.

7. február 2023

Successful,Company,With,Happy,Employees,In,Modern,Office

Hodnotenie Learning Agility (Dotazník Learning Agility)

Dotazník, ktorý nachádza svoj vedecký základ v početných psychologických výskumoch realizovaných od 80. rokov 20. storočia, a ktorý vznikol na základe záujmu o to, ako sa ľudia učia a rastú prostredníctvom pracovných skúseností.

Dotazník Learning Agility pozostáva z 90 otázok a jeho vyplnenie trvá v priemere 15 minút. Meria všetky základné piliere, ktoré tento koncept podľa literatúry zahŕňa:

 • Zmenová agilita (Change Agility): predstavuje nadšenie pre nové nápady a experimentovanie; nevyhýbanie sa neznámym aktivitám, ale ich skúmanie a riešenie.
 • Výsledková agilita (Results Agility): dosahovanie výsledkov a výkon pod tlakom, a to aj v náročných podmienkach, pričom jednotlivec dokáže inšpirovať ostatných.
 • Mentálna agilita (Mental Agility): schopnosť analyzovať informácie alebo problém z rôznych uhlov pohľadu.
 • Sociálna agilita (People Agility): vzťahuje sa na sebapoznanie a pochopenie ľudí okolo seba.
 • Kariérna agilita (Career Agility): postoj jednotlivca prevziať kontrolu a riadiť svoju kariéru.

Kombinácia týchto pilierov vám ako zamestnávateľovi poskytne najlepší možný obraz o learning agilite jednotlivca. Rozdelením každého piliera na ešte menšie a merateľnejšie časti sa spoločnosti Thalento® darí prostredníctvom tohto hodnotenia poskytnúť diferencovaný obraz o agilite.

Learning Agility Report

Výsledkom je objektívny a vedecky podložený report, ktorý vám ukáže, nakoľko je človek  v skutočnosti flexibilný a ochotný sa učiť. Nižšie je uvedený príklad:

Na prvý pohľad môžete vidieť, akú úroveň learning agility dosahuje hodnotená osoba v jednotlivých oblastiach:

  • Mentálna agilita (Mental Agility)

V tomto reporte vidíme, že respondent je otvorený zmenám a snaží sa pozerať na problémy alebo príležitosti z rôznych uhlov (Zvedavosť & Intelektová agilita), ale bez snahy dostať sa k jadru problému (Nonkonformita, Laterálne myslenie & Zvedavosť).

  • Sociálna agilita (People Agility)

V oblasti sociálnej agility vidíme pozitíva, ale aj priestor pre rozvoj. Ak by sa táto osoba viac zamerala na rozvoj svojej empatie a naučila by sa, ako prispôsobiť komunikáciu svojich nápadov a myšlienok cieľovej skupine v rámci organizácie, mohla by dosiahnuť ešte lepšie výsledky (Empatia & Komunikačná agilita).

  • Zmenová agilita (Change Agility)

Skóre v oblasti zmenovej agility naznačuje, že táto osoba je skôr „vykonávač“,  aktívne koná a preberá za to zodpovednosť (Experimentovanie, Inovatívnosť & Zodpovednosť).

  • Výsledková agilita (Results Agility)

Táto osoba sa javí byť presvedčená o správnosti svojho konania a je skutočne agilná vo vzťahu k stanoveným cieľom. Pri prekážkach prispôsobí svoje konanie tak, aby dosiahla požadovaný výsledok (Dosahovanie výsledkov & Flexibilita).

  • Kariérna agilia (Career Agility)

Okrem toho vidíme, že táto osoba je menej pripravená na riadenie svojej vlastnej kariéry. Môžeme predpokladať, že keď sa na obzore objavia príležitosti, zvolí si postoj „počkám a uvidím, čo sa stane“. Týmto sa stáva závislou od spoločnosti, ktorá jej poskytne príležitosť. Toto prináša riziko, že bude náchylná zvažovať ponuky mimo organizácie (Proaktivita & Mobilita).

Okrem týchto výsledkov nájdete v reporte aj silné stránky a rozvojové oblasti agility, ktoré vám poskytnú pevnú oporu pri výbere vhodného kandidáta alebo pri zostavovaní individuálneho rozvojového programu. Nižšie sú uvedené silné stránky a rozvojové oblasti hodnotenej osoby:

 • Intelektová agilita: Myslí na nové a odlišné spôsoby riešenia problémov, môže si zvoliť rôzne uhly pohľadu na riešenie problému.
 • Nonkonformita: Posilnite svoju schopnosť oslobodiť sa od zaužívaných návykov kritickým premýšľaním o užitočnosti a efektívnosti spôsobov, akým sa veci robia. Pokúste sa zistiť, čo sa dá zlepšiť a konštruktívne to komunikujte, aj keď ešte nemáte riešenie.

Výsledkom je rozmanitý profil, ktorý poskytuje hodnotné informácie v rámci výberového procesu, ktoré nezískate pri štandardnom pohovore s uchádzačom.

Objavte sami tento nový nástroj v našej ponuke riešení! Hodnotenie je k dispozícii od 10 kreditov za 40 EUR/kredit. Množstevné zľavy sa uplatňujú pri nákupe 25 a viac kusov.

 

Prihláste sa na náš webinár 28.2.2023 o 11:00

Pozývame vás na náš webinár, dozviete sa viac o hodnotení Learning Agility, silnom nástroji v boji o talenty. Približne počas 40 minút sa dozviete všetky detaily o tomto novom riešení.

Počas webinára vám priblížime koncept agility a to, ako sme ho pretavili do merateľného modelu. Bližšie sa pozrieme na hodnotenie; interpretáciu správy a ukážeme si všetky možnosti aplikácie.

Chcete sa dozvedieť viac? Neváhajte nás kontaktovať.

Viac informácií o koncepte LEARNING AGILITY nájdete na našej webstránke.

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak