Poznať psychologické korene ľudského správania je pre manažérov užitočné

Poznať psychologické korene ľudského správania je pre manažérov užitočné

Daniela Krížiková     |     4. december 2019

Podvedomé vzorce myslenia a zakorenené presvedčenia ovplyvňujú každého z nás. Náš prístup k práci, k ostatným, ako aj k sebe samým. Slúžia ako mapy, podľa ktorých sa orientujeme a rozhodujeme v zložitých situáciách. Môžu nám pomáhať k vrcholovým úspechom, ale viesť aj k neistote a vyhoreniu. Keď si svoje zaužívané spôsoby fungovania uvedomíme, získame možnosť premeniť ich z automatických schém, nad ktorými máme malú kontrolu, na vedomé rozhodnutia. Získame slobodu voliť si svoje reakcie, aj to ako sa budeme cítiť a využívať svoju energiu a potenciál. Stanú sa z nás zrelší, spokojnejší a úspešnejší ľudia. A v tom môžeme podporiť aj druhých.

 

Ako to ako manažér môžete urobiť? Možno Vás neprekvapí, že cesta začína u Vás. Tu sú 4 základné kroky, ktoré Vám pomôžu posunúť seba aj druhých:

 

1. Spoznávajte samých seba:

Keď chcete posúvať druhých, potrebujete poznať svoje vnútorné mechanizmy a zaužívané spôsoby reagovania. Čo z Vašich prirodzených tendencií pomáha riešiť situácie, s ktorými sa stretávate, a čo blokuje Vás alebo Vašich kolegov? Sebareflexia, spätná väzba od druhých, osobná diagnostika, rozvojové aktivity zamerané na sebapoznanie, koučing, psychoterapia – to všetko sú cesty, ktorými sa môžete uberať. Zložité situácie, pracovné výzvy, životné krízy – sú nepríjemné, môžu však byť príležitosťou pozrieť sa na seba z nových perspektív. Na tento účel dobre slúži aj šport, cestovanie, meditácia.

 

2. Udržujte si nadhľad:

Podvedomé mechanizmy sú rizikové preto, lebo fungujú automaticky. Získali sme ich skôr, ako sme mali k dispozícii racionálne pohľady na svet. Aktivujú sa v situáciách, keď sa cítime ohrození, keď sme vystavení stresu, kritike, náročným úlohám, keď sme unavení alebo chorí. Sú to vo svojej podstate jednoduché snahy o rýchle riešenie, ktoré možno bolo užitočné v minulosti, dnes však často nie je úplne efektívne.

Príkladom môže byť: keď kričíte na  kolegyňu, aby ste ju presvedčili; keď nevyjadríte svoj názor pred šéfom, pretože si neveríte; keď ohovárate kolegov, lebo si myslíte, že sú proti Vám; keď sa snažíte urobiť všetko perfektne aj v situáciách, v ktorých to nie je potrebné, lebo veríte, že len tak Vás budú druhí brať vážne. Tým, že rozpoznáte situácie, v ktorých sa Vaše podvedomé limitujúce vzorce aktivujú a rozumiete tomu, odkiaľ pramenia, môžete si od nich budovať odstup. Vďaka tomu získate možnosť jednať tak, ako je primerané v aktuálnej situácii a v súvislosti s Vašim dlhodobým cieľom.

 

3. Majte pochopenie pre druhých:

Keď získate nadhľad nad svojím fungovaním, môžete objektívnejšie vnímať druhých. Tým, že ste si vedomí vplyvu podvedomých mechanizmov na prežívanie a správanie a poznáte niektoré z nich u seba, stávate sa citlivejší k tomu, čo sa deje s druhými. Dokážete rozpoznať, čo do aktuálnej situácie vnášate Vy a ostatní automaticky a ako to ovplyvňuje výkon a spokojnosť ľudí okolo Vás. Vďaka Vášmu odstupu môžete odpozorovať tendencie, ktoré sa v ich správaní a prístupe opakujú, a ktoré si sami často ani neuvedomujú. Vytvárate si hypotézy o tom, akými presvedčeniami sa riadia, a ktoré z nich ich limitujú. Máte s nimi väčšiu trpezlivosť a dokážete ich počúvať a posúvať.

 

4. Voľte vhodné reakcie:

Svoje poznanie a odstup využite na to, aby ste na druhých reagovali spôsobom, ktorý je pre nich prínosný a užitočný. To často znamená pomôcť im vyjsť za hranice svojich stereotypov, posunúť ich mimo komfortnú zónu zaužívaného fungovania, ktoré poznajú. Obrazne povedané „nenaskočiť na ich hry“ (ako hovorí transakčná analýza), ktorými Vás zvádzajú na automatické reakcie, ktoré sa zdajú samozrejmé. Je prirodzené ponúknuť radu kolegovi, ktorý Vás o ňu žiada, pohádať sa s kolegyňou, ktorá Vás neprávom obviňuje, uraziť sa na šéfa, ktorý je arogantný… tieto reakcie sa priam ponúkajú, ale z dlhodobého hľadiska druhých udržujú v ich zaužívaných vzorcoch.

Oveľa náročnejšie je v takýchto situáciách ovládnuť sa a vyčkať s reakciou, príp. sa opýtať na ich návrh riešenia, vyjadriť svoj názor kľudným spôsobom, presadiť sa asertívne. Vyžaduje to od Vás ovládnuť svoje podvedomé reakcie a práve takýto uvážený prístup môže druhým pomôcť k zmene. Neudeje sa tak samozrejme hneď prvýkrát. Vždy, keď sa Vám to podarí, posilníte nový, zrelší spôsob fungovania u Vašich kolegov, aj u Vás samých a postupne nahradíte podvedomé limitujúce vzorce novými, aktualizovanými, ktoré ste si vedome vybrali.

Chcete posilniť svoju schopnosť rozvíjať uvedomenie a zodpovednosť svojich ľudí? Príďte na náš tréning Coaching for EXCELLENCE, ktorý bude 23.1.2020.

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak