COACHING FOR EXCELLENCE

Koučing nie je len trendy buzzword. Vo svojej podstate je to proaktívny a pozitívny prístup k svetu. Nachádzanie riešení a možností v akejkoľvek situácii. Dôvera v potenciál každého z nás. Viera v možnosť zmeny a rastu.

Koučovací prístup pomáha jednotlivcom, tímom aj organizáciám dosahovať lepšie výsledky, posúvať sa na novú úroveň zodpovednosti a spolupráce. Rozvíja myslenie ľudí a podporuje ich samostatnosť. Je užitočný pre lídrov, manažérov aj každého z nás.

ČO SA NAUČÍTE:
  • základné nástroje koučingu
  • viesť koučovací rozhovor a udržiavať koučovaciu pozíciu
  • klásť účinné otázky, ktoré podporujú rozvoj myslenia a posilňujú osobnú zodpovednosť ľudí
HLAVNÉ TÉMY:
  • koučing a jeho benefity
  • základné nástroje a princípy kouča
  • kúzlo účinných otázok
  • štruktúra koučovacieho rozhovoru
  • využitie koučingu v praxi

Tento prístup si môžete osvojiť postupným tréningom. Workshop Coaching for Excellence je úvodným stretnutím, na ktorom sa oboznámite so základnými nástrojmi „remesla“ koučingu a vyskúšate si ich využitie v reálnych koučovacích rozhovoroch. V roly koučovaného budete mať príležitosť zažiť koučovací prístup na vlastnej koži a posúdiť jeho prínosy. Workshop je založený na aktívnej účasti a otvorenosti účastníkov, zdieľaní a spätnej väzbe. Okrem modelových situácií sú vítané aj vlastné témy vhodné na nácvik koučovania.

LEKTOR: Daniela Krížiková

DÁTUM: 23.1.2020 | 9:00 – 17:00

MIESTO: IMAGE LAB SK, Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava

TRVANIE: 1 DEŇ

VEĽKOSŤ SKUPINY: max. 12

PRIHLÁSENIE: lstaubertova@imagelab.sk

CENA: 210€ bez DPH

Platba bude uskutočnená prevodom na účet na základe faktúry pred začatím kurzu. Faktúru Vám na základe registrácie pošleme po prihlásení na Vami zadanú adresu.

Zmena objednávok a storno podmienky. Všetky zmeny objednávok a prípadné storná prijímame len písomne (e-mailom). Bezplatné storno prijímame najneskôr 21 pracovných dní pred zahájením kurzu. Po tomto termíne budeme v prípad storna fakturovať cenu kurzu vo výške 50 % kurzovného. Neskoršie storno než 2 dni pred zahájením kurzu nemôže byť prijaté a objednávateľ hradí plnú cenu kurzu. Akceptujeme náhradníka.

Pre viac informácií nás kontaktuje mailom na lstaubertova@imagelab.sk alebo telefonicky na +421 915 137 415.

sk_SKSlovak