Spätná väzba – riziko aj príležitosť

Daniela Krížiková    |     17. február 2021

Keď dávame alebo dostávame spätnú väzbu, pohybujeme sa v zóne, ktorú v psychológii niekedy nazývame hranica kontaktu. Pri úprimnej spätnej väzbe sa otvárame druhým, zdieľame svoje názory, potreby a pocity a zároveň sa vystavujeme riziku, že nebudeme pochopení alebo prijatí. Rovnako, keď druhí dávajú spätnú väzbu nám, môžu zasiahnuť naše citlivé miesta, vyvolať emócie, ktoré nás môžu robiť zraniteľnými a nie vždy ich vieme mať pod kontrolou. Na neurofyziologickej úrovni sa nám pri spätnej väzbe v mozgu odohrávajú deje, ktoré sprevádzajú stav fyzického ohrozenia. Nečudo, že sa takýmto situáciám často máme tendenciu vyhnúť alebo ich chceme mať veľmi rýchlo za sebou.

Tým sa však ochudobňujeme o možnosti, ktoré úprimná spätná väzba v sebe skrýva. Keď naberieme odvahu a prekonáme tieto nepríjemné pocity, získame príležitosť podeliť sa s druhými o to, čo je pre nás dôležité a dozvedieť sa, na čom záleží im. Pri spätnej väzbe máme šancu sa s druhými spojiť, prehĺbiť dôveru, zlepšiť spoluprácu, vzťahy.

Na to, aby sme spätnú väzbu vedeli využiť, potrebujeme vedieť narábať s emóciami druhých aj s vlastnou zraniteľnosťou. Medzi základné nástroje, ktoré nám pri tom môžu byť užitočné, patria empatia a sebareflexia. Empatia je o schopnosti vnímať perspektívu druhého, o rešpekte a nehodnotení. Sebareflexia je o nadhľade, všímavosti a práci s vlastným egom. Aj keď si ľudia často myslia, že sú to vrodené kvality, obe zručnosti sa dajú budovať a prehlbovať. Tvoria predpoklady pre to, aby sme pristúpili k spätnej väzbe úprimne, s odvahou aj citlivosťou a so snahou využiť ju pre obojstranný prospech a rozvoj.

Okrem toho, pri spätnej väzbe sa môžeme oprieť aj o komunikačné nástroje a zručnosti, ktoré nám môžu pomôcť situáciu zvládnuť. Keď vieme, aký postup zvoliť, akú formu a slová používať, máme väčšiu šancu, že ustojíme nepríjemné pocity a doručíme správu druhým tak, aby jej čo najlepšie porozumeli alebo aby ju prijali. Samozrejme, ani najpremyslenejšia formulácia nie je zárukou toho, že budeme pochopení, keď však máme trpezlivosť a vieme, že stojí za to skúšať to znova a znova, zvyšujeme šancu, že nám spätná väzba prinesie vzájomné pochopenie, obohatenie a zlepšenie fungovania.

Vo firmách, vzťahoch aj rodinách, kde je spätná väzba súčasťou kultúry a komunikácie sa otvára priestor na skutočný vzájomný dialóg, živý kontakt, ktorý niekedy môže byť nepríjemný, ale ktorý v dlhodobom horizonte prináša väčšiu otvorenosť, dôveru, porozumenie. Spätná väzba je tak príležitosťou na vzájomné učenie a rast. Rozširuje nám obzory a odkrýva múdrosť, ktorú nezískame, keď vnímame svet iba zo svojej perspektívy.

Na našich tréningoch a workshopoch Vás naučíme, ako prehlbovať svoju empatiu a sebareflexiu a aké komunikačné nástroje a postupy Vám pomôžu ustáť náročné situácie spojené s prijímaním alebo podávaním spätnej väzby.

Užitočným nástrojom pre budovanie otvorenej firemnej kultúry je online 360°spätná väzba. V Image Lab využívame na tieto účely vlastnú platformu Teamspirit a účastníkom poskytujeme podporu pri podávaní aj prijímaní spätnej väzby tak, aby z nej vyťažili čo najviac pre seba aj svoju prácu.

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak