Falošné a skutočné skratky pri zvládaní stresu

Falošné a skutočné skratky pri zvládaní stresu

Lýdia Ondrejkovová     |     19. november 2019

Cítite sa vo svojom živote ako obeť stresujúcich okolností? Mám pre vás zlú správu. Za Váš stres nemôžu druhí ľudia ani okolnosti. Ako je to možné?

Predstavte si, že ste mali odovzdať šéfovi dôležitú úlohu, včera bol deadline a Vy ste na to celé úplne zabudli. Akurát s kolegami pijete kávu, keď do miestnosti vojde šéf. V tej chvíli vám to dôjde. Sedíte tam. Veselá vrava okolo. Tvár nahnevaného šéfa. Poriadny stres, však? Čo však ostatní kolegovia? Necítia vôbec žiadny stres. Iba ak si všimli výraz na Vašej nie úplne šťastnej tvári.

 

Za môj stres nemôžu druhí ani okolnosti. Za môj stres môžem jedine ja sám.

 

Váš šéf je stresorom (rozumej zdrojom stresu) len pre Vás.  Pre nikoho iného. A stres je vaša individuálna reakcia na tento subjektívny stresor.  To však neznamená, že si stres spôsobujeme sami. To nie. Stres je prirodzená reakcia nášho organizmu, ktorý sa snaží vyriešiť ohrozujúcu situáciu. Útekom alebo útokom. V dávnej minulosti nám to často zachránilo kožu. Keď dôjde k útoku alebo úteku a my sa dostaneme mimo nebezpečenstva, naše telo si v pokoji oddýchne. Ale teraz stále sedíte v tej kancelárii a nemáte pred Vaším šéfom ani kam utiecť a nie je úplne vhodné ani útočiť. Čo teraz?

V ohrozujúcich situáciách nám stresová reakcia môže zachrániť život, ale v mnohých situáciách nám stres namiesto pomoci komplikuje situáciu. Pri prežívaní silných emócií môžeme robiť zlé rozhodnutia, chýba nám objektivita a tvorivosť, vidíme spojitosti, kde nie sú, narúšajú sa naše vzťahy, klesá výkon a netreba zabúdať na zdravotné dopady dlhodobého stresu.

 

Čo môžem urobiť ja?

 

Ak veríte, že so situáciou sa nedá nič urobiť, máte úplnú pravdu. Rovnako ako keď veríte, že tých možností na riešenie situácie je veľa.

 

Keď rozmýšľame o strese, často je to vo veľkých skratkách. Jednou z nich je práve spomenuté presunutie zodpovednosti za stres na druhých a okolnosti. A čo so stresom robíme ak sme presvedčení, že zaň môže niekto iný? Správne! Vôbec nič. Práve tento postoj z nás robí obete a bráni nám vidieť možnosti, ktoré pred sebou máme. Ak veríte, že so situáciou sa nedá nič urobiť, máte úplnú pravdu. Rovnako ako keď veríte, že tých možností na riešenie situácie je veľa. Čo s tým? Čo tak presunúť pozornosť zo zbytočného hĺbkového analyzovania problému a jeho nekonečného rozoberania na možné riešenia? Často sa nám odkryje úplne iný uhol pohľadu.

 

Užitočné postoje

Podrobne sa spôsobom zvládania akútneho stresu a posilňovaniu odolnosti venuje množstvo článkov. Existujú však aj niektoré postoje, ktoré nám pomôžu predísť stresu a zvládať stresujúce situácie lepšie.

 

1. Život je zmena 

Veľa z nás sa snaží nájsť v živote stabilitu, štruktúru a s nimi spojenú istotu a bezpečie. Kŕčovitá snaha o ich udržanie v nás vyvolá strach a stres pri každej, aj tej najmenšej zmene. Čo keby sme dokázali prijať, že zmena je súčasťou života a verili, že existuje aj dobrý život po zmene? Dobrých verzií nášho života je veľa. Stačí sa len neupnúť na tú jedinú, ktorú máme aktuálne.

 

2. Zvládnem to

Stres je najmä strach, že nezvládneme nároky, ktoré sú na nás kladené (druhými, alebo ako to často býva, nami samotnými). Mnohokrát však ide o neobjektívny strach. Tak potom prečo ten stres? Čo keby sme verili, že máme dosť schopností zvládnuť situácie, ktoré prídu? A keby nie, bude to priestor pre poučenie a zlepšenie do budúcna.

 

3. Zlyhanie je normálne

V mnohých prípadoch stres vychádza zo strachu zo zlyhania, sklamania druhých či veľkej kritickosti voči sebe. Strach zo zlyhania nám môže zabrániť urobiť veľa správnych vecí či rozvinúť svoj potenciál. Ak človek niečo robí, vždy môže aj niečo pokaziť. Nie je však škoda neurobiť kvôli tomuto riziku nič?

 

4. Katastrofické verzie sú nepravdepodobné

Vystrašia nás objektívne veľké veci (medveď v kríkoch) a rovnako aj ich predstava (strach že v kríkoch je medveď, hoci je tam len malý vtáčik). Niektorí z nás sú experti na vytváranie hororových scenárov, ktoré sa nikdy neudejú. Akonáhle zistíme, že namiesto medveďa nás vystrašil malý vtáčik, všetok stres zrazu zmizne. Koľko stresu by sme si ušetrili, keby sme nevenovali toľko času málo pravdepodobným katastrofickým scenárom?

 

5. Prijať realitu 

A čo keď sa stalo niečo, čo je naozaj proti našej vôli? Veľa energie strácame pri boji s veternými mlynmi, ktoré v nás vyvolávajú napätie, hnev, nepohodu, či stres. Môžeme situáciu zmeniť a je správne ju meniť? Zmeňme ju. Nemôžeme ju zmeniť? Tak ju prijmime. Aby to išlo ľahšie, môžeme sa spýtať sami seba, prečo sa to stalo (porozumenie nám pomôže veci ľahšie akceptovať), čo nám zmena prinesie (smeruje našu pozornosť na prínosy, často sa hľadajú ťažko, ale aspoň nejaké väčšinou nájdeme), aké máme ďalšie možnosti (prináša nám do života pocit kontroly nad situáciou, ktorá sama o sebe výrazne znižuje stres).

 

6. Integrita

Zdrojom dlhodobého stresu je aj to, ak nežijeme v súlade so svojimi hodnotami. Aby sme s nimi žili v súlade, musíme ich však poznať. Vedieť, čo je pre nás dôležité. Akými chceme byť ľuďmi. Ako sa chceme rozhodovať. Čo považujeme za správne. Ľudia s veľkou integritou majú aj veľkú odolnosť a schopnosť zvládania stresu. Nemíňajú energiu tam, kde je to zbytočné.

 

7. Rovnováha

Náš život nie je len práca. Náš život nie sú len vzťahy. Náš život nie sme len my a náš rozvoj. V živote musí byť rovnováha. Viete koľko najmenej nôh potrebuje stolička, aby bola stabilná? Tri. Moje ja a jeho rozvoj, hlboké blízke vzťahy a zmysluplná práca. Ak opierame náš život iba o jednu nohu, riziko pádu je príliš veľké. Pre zvyšovanie odolnosti proti stresu je dobré rozvíjať rovnomerne všetky oblasti a čerpať v nich energiu.

 

8. Spokojnosť 

Nemať stres ešte neznamená žiť spokojný život. Ale mať stres znamená spokojný život nemať. Spokojnosť nemusí byť len výsledkom náhody. Niečo vieme dosiahnuť svojím úsilím a snahou. Malé postupné kroky nás môžu doviesť k našim snom. Ale existuje aj druhá strana mince, a to znižovanie vlastných očakávaní. Nie že by sme sa o nič nemali snažiť. Ale vďačnosť za to čo máme a skromnosť, pri ktorej nechceme všetko a nechceme to hneď, spravia veľký pokrok na ceste za spokojným životom bez zbytočného stresu, ktorý si spôsobujeme privysokými očakávaniami. Aj tak je toho nevyhnutného stresu v živote dosť.

Chcete zistiť ako žiť pomenované princípy v praxi, ako včas rozpoznať stresory a vlastné symptómy prežívania stresu, zvládať akútny stres a ako posilňovať svoju odolnosť? Príďte na náš tréning Ako horieť a nevyhorieť, ktorý bude 3.12.2019.

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak