Ako si udržať motiváciu v čase krízy

Ako si udržať motiváciu v čase krízy

Daniela Krížiková     |     8. apríl 2020

Čelíme kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. Neustále o nej počúvame a zažívame ju aj na vlastnej koži. Na každého táto situácia dolieha iným spôsobom. Všeobecne však platí, že má a bude ešte dlho mať vážne spoločenské, ekonomické aj psychologické dopady. Ich rozsah nikto nevie s istotou predpovedať, čo nám na nálade nepridáva.

 

Ako zostať v tejto náročnej situácii motivovaný a pozitívne naladený? 

 

Tu by nám mohol poslúžiť fakt, že v rámci psychológie je kríza podrobne preskúmaný jav. Z rôznych traumatických strát, katastrof či ohrozenia telesnej integrity poznáme zákonitosti prežívania a zvládania krízy. Tieto zásady vieme využiť aj na vysporiadanie sa so stresom, ktorému aktuálne čelíme alebo môže prísť v budúcnosti. Aj keď tieto zásady nemusia byť v plnej miere užitočné pre všetkých, veríme, že si v nich nájdete inšpiráciu, ako posilňovať svoju výkonnosť a motiváciu.

 

Akceptujte svoje pocity

 

Prvá zo zásad patrí v psychológii medzi tie najuniverzálnejšie. Výnimočná situácia prináša výnimočné (neznáme, a časti aj nepríjemné) pocity a myšlienky. Akceptujte ich. Nemíňajte energiu na to, že sa budete týmto pocitom brániť, či dokonca sa za ne vnútorne trestať. Prijmite tieto pocity ako normálny sprievodný jav nenormálnej situácie. Samozrejme to nemusí byť jednoduché ani príjemné. Doprajte si čas. Keď prestanete so svojimi pocitmi bojovať, ušetríte veľké množstvo energie, ktorú môžete využiť na hľadanie nových ciest a riešení.

 

Vytvorte si štruktúru, režim a rytmus

 

Akceptovaním svojich pocitov získavate odstup, nadhľad a možnosť zamerať svoju pozornosť na niečo konštruktívne – na plnenie úloh a povinností, racionálne uvažovanie, plánovanie, učenie sa novým zručnostiam, kreativitu. Na to, aby ste dokázali aj v týchto ťažkých chvíľach udržať pozornosť a sústrediť sa, psychológovia odporúčajú vytvoriť si štruktúru, režim a rytmus.

Štruktúra (poriadok, pravidlá) vám pomôže prebrať kontrolu nad situáciou, a to nielen nad okolitým svetom, ale aj nad vašim vnútorným stavom. Pri zavádzaní poriadku je dôležitou stratégiou urobiť prvý krok – pretrieďte si mailbox, upracte si stôl, umyte špinavý riad, dajte na poriadok všetko čo vás vyrušuje. Dodá vám to nádej a motiváciu, že situáciu zvládnete. A potom plánujte druhý, tretí… Spravte si plán čomu sa budete venovať, spíšte si úlohy, urobte rozvrh hodín. To vám zásadne pomôže získať pocit kontroly a smerovať pozornosť na to, čo je pre vás dôležité.

 

Trénujte myšlienkovú sebadisciplínu

 

Postupne ovládajte svoje myslenie. Zamerajte sa na to, čo ovplyvniť dokážete a menej na problémy, ktoré vyriešiť momentálne neviete. Hovoríme tomu myšlienková sebadisciplína. Nie je to jednoduché. Vyžaduje si to opakovane cvičiť a trénovať svoju schopnosť odvracať pozornosť od zbytočných myšlienok a rozhovorov na tému budúcnosti, ktorú nevieme predvídať. K tejto disciplíne pomáha uvedomiť si, kam chcete svoje myšlienky, pozornosť a správanie smerovať v súčasnej chvíli. Vyjasnite si, akú životnú náplň si pre tento moment volíte, a povedzte si prečo. Neustále si to pripomínajte.

 

Udržať si motiváciu a pozitívne nastavenie v čase krízy nie je jednoduché. Uvedené zásady môžu byť inšpiráciou a základom pre budovanie psychickej odolnosti voči stresu. V ťažkých chvíľach vám pomôže udržať si výkonnosť aj viera, že krízová situácia sa raz skončí a veci sa aspoň sčasti vrátia do starých koľají. Nádej tak nemusí byť iba naivným snením, ale silným motivátorom a zdrojom vnútornej energie a sily.

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak