Organizačný rozvoj alebo ako to vyzerá, keď sa zapojí Top manažment

PPA Controll, a.s.

Organizačný rozvoj alebo ako to vyzerá, keď sa zapojí Top manažment

Spolupráca so spoločnosťou PPA Controll je príkladom dlhodobého budovania dôvery až po úroveň vrcholového vedenia spoločnosti. Toto partnerstvo si nesmierne vážime a veríme, že je základom rozvoja celej organizácie.

Spoločnosť PPA Controll realizuje dodávky a inžinierske služby, zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo všetkých oblastiach priemyslu a civilným inžinieringom. Je to holding pozostávajúci z materskej spoločnosti a 4 dcérskych spoločností. História tejto slovenskej spoločnosti siaha do roku 1951. Odvtedy spoločnosť vyrástla na významného hráča v oblasti energetiky, priemyslu a infraštruktúry nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. So svojimi viac ako 800 zamestnancami sa z rodinnej firmy stala organizáciou s holdingovou štruktúrou a špecifickou firemnou kultúrou.

Ako to začalo a čo všetko spolu robíme

Všetko sa to začalo v roku 2015. Naše hodnoty a prístup k vzdelávaniu oslovili niekoľko zástupcov PPA Controll, ktorí sú zodpovední za smerovanie spoločnosti. Bola medzi nimi personálna riaditeľka z materskej spoločnosti a výkonný riaditeľ jednej z dcérskych spoločností. Spoločné diskusie a úvodné pilotné programy pre vedenie dcérskej spoločnosti, projektových manažérov aj obchodníkov z materskej spoločnosti ukázali, že zameranie na koncepčný rozvoj, systémové opatrenia a prácu s postojmi je to, čo môže priniesť významnejšie zmeny v rámci spolupráce, nastavenia procesov aj firemnej kultúry. Ďalším krokom bol preto koncepčný rozvoj stredného manažmentu v rámci celého holdingu, ktorý priniesol zväčša technicky zameraným manažérom posilnenie ich soft zručností v oblastí komunikácie, motivácie, spolupráce. Program trval viac ako rok a zahŕňal aj osobnostnú diagnostiku a individuálne konzultácie, čo prispelo k tomu, že program bol naozaj ušitý na mieru jednotlivým účastníkom. Na záver sme s účastníkmi a ich nadriadenými mohli hodnotiť pokrok v konkrétnych rozvojových oblastiach.

Posilnenie spolupráce vo vrcholovom tíme

Pre ukotvenie a prenesenie zmien v prístupe líniových manažérov do praxe je veľmi dôležitá podpora prostredia. Dôležitým pilierom pre zdravú firemnú kultúru je fungovanie vrcholového tímu. Tím manažmentu holdingu PPA Controll sa v roku 2018 rozhodol vydať na cestu zlepšovania spolupráce a komunikácie v tíme. Táto cesta nie je jednoduchá, vyžaduje čas, otvorenosť a angažovanosť členov tímu. V sérii workshopov s použitím tímových diagnostík, leteckého simulátora, množstva tímových aktivít a diskusií sa rysuje nová kvalita spolupráce a prehlbuje sa dôvera členov top tímu. Cesta nie je ešte zďaleka pri konci a my si vážime, že vrcholových manažérov na nej môžeme sprevádzať. Veríme, že prinesie zlepšenie spolupráce nie len v rámci vedenia, ale aj v celom holdingu a v rámci spolupráce dcérskych spoločností.

Naša spolupráca v číslach:

  • 40 dní tréningov a workshopov
  • 80,5 hodín individuálnych konzultácií a koučingu
  • 50 kreditov diagnostiky Thalento
  • Tímová diagnostika Rocket model pre vrcholové vedenie spoločnosti
  • Letecký simulátor pre vrcholové vedenie spoločnosti

Hodnotenie klienta:

Počas našej spolupráce so spoločnosťou Image Lab SK, s.r.o., sme mali príležitosť presvedčiť sa o profesionálnom prístupe lektorského tímu a všetkých zamestnancov spoločnosti, s ktorými sme boli v kontakte.

Okrem kvalitného know-how, oceňujeme flexibilitu, ústretovosť, schopnosť zaujať a motivovať účastníkov.

Spoločnosť Image Lab SK, s.r.o. dokáže pripraviť program rozvoja podľa našich špecifických vzdelávacích potrieb. Naši účastníci vysoko pozitívne hodnotia profesionálnu úroveň a ľudský prístup lektorov, ich osobné skúsenosti zažité v praxi, spolu s množstvom praktických role-plays.

Tešíme sa z prebiehajúcej spolupráce a pripravujeme sa na ďalšiu.

Valéria Kormanová

HR riaditeľ

 

Referencie účastníkov:

  • „Tréning, ktorý vieš využiť kedykoľvek, nielen v práci ale aj v súkromí, prispieva k osobnostnému rastu.“

Eva (účastníčka tréningu Manažérska rola)

 

  • „Zaujímavou a zábavnou formou vedený workshop, ktorý je užitočný v profesnom živote.“

Darina (účastníčka tréningu Profesionálna komunikácia)

 

  • „Zaujímavý, prehľadný a jasný obsah školenia spojený s praktickými úlohami a cvičeniami.“

Peter (účastník tréningu Profesionálna komunikácia)

 

 

 

 

 

 

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak