KEĎ IDE OBOM STRANÁM O SPOLOČNÉ HODNOTY

ČSOB je jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku a my sme hrdí na to, že už vyše 10 rokov prispievame k budovaniu jej najväčšej hodnoty, ktorou sú ľudia. Tak ako pre nás sú prvoradé potreby a pohľad klienta, rovnako aj pre ČSOB je to osobný prístup ku klientovi. Dôvere klienta prikladáme mimoriadny význam a snažíme sa byť vždy o krok vpred.

Ako sme si získali vzájomnú dôveru?

Naša spolupráca je postavená na hodnotách, ktoré sú podstatné a významné pre obe strany. K práci a ľuďom pristupujeme rovnakým spôsobom, a to s:

rešpektom – požiadavky a potreby klientov berieme vážne a pokladáme za dôležité,

inšpiráciou – každý človek, názor či stretnutie je pre nás inšpiráciou a motiváciou pre ďalšie zlepšovanie,

efektivitou – vážime si čas a prostriedky našich klientov, preto neustále hľadáme spôsoby ako zefektívňovať a optimalizovať naše služby.

Ako sme pretavili spoločné hodnoty do praxe

Na to, aby sme dokázali pretaviť naše spoločné hodnoty do praxe, bolo potrebné ísť do hĺbky, nezostať na povrchu. Dať ľuďom priestor na rast sa ukázalo ako hodnotné a prínosné. Spoločne s ČSOB realizujeme už 7.ročník komplexného rozvojového program pre manažérov s názvom „Manažérska akadémia“. Do programu sú vybraní manažéri pre ich potenciál na ďalší kariérny rast. Program pozostáva zo štyroch prezenčných tréningov zameraných na manažérsku rolu, manažérsku komunikáciu, sebariadenie a leadership. Špecifikom programu je jeho previazanosť s praxou vďaka aktívnej práci v medziobdobí vo forme remote koučingu s účastníkmi. Súčasťou programu sú i konzultácie s nadriadenými, na základe ktorých majú manažéri prehľad o rozvojových aktivitách účastníkov a priestor na ich aktívnu podporu. Tým sa stáva program komplexným a ovplyvňuje viaceré oblasti fungovania účastníkov. Tešíme sa veľkému záujmu o program, pozitívnym odozvám a celkovej spokojnosti. Aj po dlhšom období sa stretávame s manažérmi, ktorí z programu neustále čerpajú vo svojej každodennej praxi.

 

 

 

Ponuka šitá na mieru

So spoločnosťou ČSOB spolupracujeme už od roku 2006. Pripravujeme tréningy pre rôzne cieľové skupiny, od bežných zamestnancov cez interných trénerov až po manažérov. Tréningy boli na témy ako sú napríklad Prezentačné zručností podľa S. Jobsa, Predaj novej generácie či Vedenie porád. Tréningy pripravujeme na mieru účastníkov, vopred si mapujeme ich potreby prostredníctvom online dotazníka a telefonického mapovanie potrieb s nadriadenými. Počas tréningu sme citliví na témy, ktoré rezonujú a prispôsobujeme sa aktuálnym potrebám účastníkov, pričom zároveň rešpektujeme zadanie klienta.

 

Naša spolupráca v číslach:

Pre spoločnosť ČSOB sme zrealizovali:

  • 52 tréningových dní
  • 205 hodín individuálnych koučingov a konzultácií

 

Hodnotenie klienta

So spoločnosťou Image Lab  spolupracujeme v oblasti vzdelávania a rozvoja už od roku 2013. Naša spolupráca je najmä v oblasti manažérskeho vzdelávania – so zameraním sa na rozvíjanie hlavne nových manažérov, ale aj nadstavbové manažérske programy. Absolventi ich programov oceňujú prístup lektoriek a najmä previazanosť s praxou, či už vďaka mnohým praktickým cvičeniam počas tréningov, alebo vďaka aktívnej práci v mezdiobdobí medzi jednotlivými modulmi, kedy prebieha koučing s účastníkmi a konzultácie s nadriadenými. Taktiež pre nás realizovali rôzne iné rozvojové programy v oblasti soft skills.

Spoločnosť Image Lab dodáva svoje služby na vysokej úrovni. Oceňujeme profesionalitu, flexibilitu a vlastné know-how, sledovanie a implementovanie nových trendov do svojich rozvojových programov.

 

Ľubica Garajová

Manažér Oddelenia vzdelávania a rozvoja

 

Hodnotenie účastníkov:

  • „ Na tréningu sa mi páčili použité techniky. Videozáznamy, sebahodnotenie a spätná väzba. Vhodne boli zvolené aj témy, ktoré odzneli, napr. typovosť klientov a aj vedieť ich zaradiť. Po tréningu si budem dávať pozor na neverbálnu komunikáciu a viac ju využívať; typologicky vedieť rozlíšiť klientov; rovnako i techniky neverbálneho zdôrazňovania.“

Miriam (účastníčka tréningu Predaj novej generácie)

 

  • „Určite tréning hodnotím len samými pozitívami – je priam nutné vidieť takýto nový pohľad na prezentovanie.“

Marek (účastník tréningu Prezentačné zručnosti podľa Steva Jobsa)

 

  • „Na tréningu najviac oceňujem použitie vlastných výukových filmov – videla som sa ako komunikujem v realite s klientom a ako zvládam jeho námietky. Spočiatku som sa obávala, ale po absolvovaní tréningu, by som ho odporučila a odkázala – Choď do toho!“

Jana (účastníčka tréningu Predaj novej generácie)

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak