Rozvoj, ktorý má zmysel

ESET, spol. s r.o.

Rozvoj, ktorý má zmysel

Spolupráca so spoločnosťou Eset je príkladom dlhoročného partnerstva založeného na vzájomnej dôvere a synergii. Obohacuje všetkých zúčastnených a preto sme na ňu nesmierne hrdí.

Spoločnosť Eset je svetovým lídrom v oblasti digitálnych technológií. Eset pomáha viac ako 100 000 000 ľuďom pri ochrane svojich digitálnych údajov, pričom získava dôveru jednotlivcov i firiem vo vyše 200 krajinách po celom svete. Popri budovaniu bezpečnejšieho digitálneho sveta sa v Esete darí budovať aj zdravú firemnú kultúru, založenú na zrelých lídroch a manažéroch.

Ako to začalo a čo všetko spolu robíme

So spoločnosťou Eset spolupracujeme od roku 2012. Spolupráca začala realizáciou rôznych kurzov soft skills (Time a Stress Management, Komunikácia, Vyjednávanie, Prezentačné zručnosti a Prezentačné zručnosti podľa S. Jobsa a pod.) pre zamestnancov rôznych úrovní. Postupne sa ukázalo, že jednorazové kurzy, aj keď sú akokoľvek kvalitné, sú len korením, ktoré prinesie dočasný úžitok. Pre dlhodobý efekt je potrebné zapojenie lídrov a manažérov. Práve oni sú kľúčoví pre podporu zamestnancov pri prenášaní poznatkov do praxe. Od roku 2016 sa naša spolupráca s Esetom posunula na vyššiu úroveň a rozvoj sa stal koncepčnou záležitosťou. Každý rok pre Eset realizujeme 40 – 50 tréningových dní a workshopov, stovky hodín individuálneho koučingu, poskytujeme osobnostnú diagnostiku, 360 stupňovú spätnú väzbu a konzultácie.

Rozvoj, ktorý má zmysel

Oporným pilierom systematického a kontinuálneho rozvoja v Esete je program Learn to Lead. Je to unikátny program pre nových teamleadrov, ktorí začínajú s vedením ľudí a tímov. Vďaka obrovskej zanietenosti a úžasnej spolupráci s interným HR sa nám v Esete podarilo etablovať program, ktorý naozaj umožňuje novým manažérom rásť a dozrievať. Je jedinečný svojou komplexnosťou – dĺžkou trvania, prepojením s praxou, zapojením nadriadených, ako aj kombináciou skupinovej a individuálnej práce. Odozvy z radov účastníkov, nadriadených aj ostatných zamestnancov dokazujú, že rozvoj a vzdelávanie naozaj môžu mať zmysel. A že na plody takejto práce sa oplatí počkať, aj keď si to často vyžaduje drinu a zvýšené úsilie. V súčasnosti realizujeme jubilejný 10. ročník.

 

Čím je program Learn to Lead výnimočný?

  • Nadriadení sú dôležitými partnermi – bez podpory a spolupráce s nadriadenými počas celej dĺžky trvania by úspech programu bol polovičný. Prinášajú dôležité vhľady, podporujú účastníkov pri plnení rozvojových cieľov a sledujú ich priebežný progres. So svojimi ľuďmi sa vďaka tomu oveľa viac rozprávajú o rozvoji, o ich potrebách a ašpiráciách, oslavujú s nimi ich víťazstvá. Tým, že vnímajú pridanú hodnotu rozvoja sa stávajú agentami, ktorí šíria osvetu aj v ďalších sférach firmy a prispievajú tak k zmene pohľadu na vzdelávanie.
  • Rozvoj je kontinuálny a postupný – program umožňuje teamleadrom postupne preniknúť do tajov vedenia ľudí, uvedomiť si svoje silné stránky a talenty, posilniť komunikáciu, efektivitu, pracovať s motiváciou. Témy na seba logicky nadväzujú a zároveň umožňujú účastníkom urobiť si komplexný pohľad a prepojiť rôzne súvislosti. Na to dostanú dostatok času, majú možnosť testovať a experimentovať, v praxi si overovať, čo z nových vecí im ako sedí a na čo ich môžu využiť.
  • Program má skupinový aj individuálny rozmer – významným prínosom programu je kombinácia skupinovej práce a individuálnych stretnutí. V tréningovej skupine si účastníci zdieľajú rôzne best practices, svoje skúsenosti, úspechy a neúspechy. Získavajú podporu a vytvárajú si silné pracovné vzťahy. V individuálnych stretnutiach s koučom pracujú na svojich postojoch, zaužívaných spôsoboch fungovania a hľadajú odpovede na konkrétne otázky z ich každodennej praxe.
  • Program je maximálne praktický – Manažérske simulácie, modelové situácie, ktoré presne odzrkadľujú reálny život teamleadrov na pracovisku, interaktívne workshopy a diskusie, akčné plány a úlohy on the job. To všetko prispieva k tomu, aby sa tréningové témy previazali s denno-dennou praxou.

Byť súčasťou rozvoja a niekedy dokonca prerodu niekoho iného je úžasný pocit. Dodáva nám aj všetkým zúčastneným energiu a radosť z toho, že vidíme, ako ľudia rastú. Zmeny, ktoré sa takto môžu naštartovať často nezostávajú iba za hranicami ich tímov. Pozitívne ovplyvňujú svoje okolie, komunikáciu s inými oddeleniami, divíziami. Kvapka po kvapke tak môžu prispieť k celkovej zmene firemnej kultúry.

 

Prinášame inšpirácie a podnety aj pre skúsených manažérov

Zapojením nadriadených do programu Learn to Lead sa postupne vyvolala chuť vzdelávať sa a rozvíjať aj u skúsenejších manažérov. Od roku 2018 špeciálne pre nich pripravujeme workshopy, počas ktorých majú možnosť diskutovať a posunúť sa v oblastiach potrebných pre ich každodenné fungovanie (ako napríklad rozvoj zamestnancov, posilňovanie spolupráce v tímoch, riešenie konfliktov, change management či témy zamerané na ich osobný rozvoj akými sú emocionálna inteligencia, osobná efektivita a pod.) Špecifikom týchto workshopov je to, že sú vedené formou skupinového koučingu, obohatené výkladom a tréningom a poskytujú seniorom dôležitý priestor na zdieľanie best practices a nachádzanie nových riešení.

Rozvoj pre každého

V Esete nezabúdajú ani na radových zamestnancov a špecialistov. V snahe priniesť aj im možnosť rozvíjať sa sme  sme pripravili sériu Inšpiratívnych workshopov na témy, ktoré sú prínosné pre ich pracovný aj súkromný život. Sú to napr. Wellbeing, Zvládanie prokrastinácie, Sebamotivácia, Rozhodovanie. Workshopy sú vedené interaktívnou formou a okrem inšpirácie a nových poznatkov prinášajú účastníkom posilnenie ich motivácie a novú energiu.

 

Hodnotenie klienta:

 To, čím Image Lab vyniká, je partnerstvo a ochota hľadať spoločné riešenia v rozvoji zamestnancov. Pri zadaní našej požiadavky na vzdelávacie a rozvojové aktivity a pri ich realizácii oceňujeme profesionalitu, rešpekt voči našim potrebám a firemnej kultúre a vysokú odbornosť a zároveň ľudskosť lektorov. Image Lab sa nebojí vstúpiť do nových oblastí rozvoja a vie sa dobre adaptovať na podmienky v spoločnosti klienta.

Program „Learn to Lead“ pre rozvoj nových manažérov je jedným z najefektívnejších, ktoré v našej spoločnosti máme. Je to kombinácia vysoko kvalitných tréningov, individuálnych konzultácií, spolupráce s nadriadenými účastníkov a práce na skutočných situáciách aj mimo tréningovej miestnosti. Program je výborne skoordinovaný – od organizácie aktivít, cez dynamiku skupiny až po kompletnú dokumentáciu.

Naši zamestnanci sú s tréningami a koučingom veľmi spokojní, čo sa odráža na prieskumoch a ich spätnej väzbe a my si vážime osobný prístup, flexibilitu a spoľahlivosť lektorov i vedenia spoločnosti.

Lucia Gašparovičová

Senior Talent Development Specialist

 

Referencie účastníkov:

 • „Témy v akadémii sú aktuálne, plné príkladov. Konzultácie pomáhajú pri individuálnom konzultovaní o tom, ako využijem získané poznatky v praxi, pri zamýšľaní sa.“

Vladimír (účastník programu LtL)

 • „Získal som nový prístup, nové vedomosti. Na základe získaných poznatkov budem voľný čas využívať v okruhu vplyvu, pracovať na sebe, snaha byť asertívny a nie pokorný/pasívny. Image Lab, pokračujte v tom, čo robíte, robíte to dobre. Ďakujem.“

Lukáš (účastník tréningu Time management)

 • „Lektori z Image Labu majú vecný prístup a používajú množstvo príkladov z praxe, počas modulov dostávam množstvo poznatkov a nápadov, čo a ako zlepšiť v práci.“

Dušan (účastník programu LtL)

 

 • „Obsah kurzu je prispôsobený potrebám účastníkov.“

Anton (účastník programu LtL)

 • „Program mi dodáva sebavedomie v pozícii tímlídra.“

Juraj (účastník programu LtL)

 • „Získal som nové vedomosti, budem sa zamýšľať nad členmi tímu, kde sa nachádzajú, aby som vedel ako k nim správnejšie a efektívnejšie pristupovať. Naučené budem využívať na hodnotiacich pohovoroch.“

Mário (účastník programu LtL)

 • „Je to asi prvý tréning, na ktorom som nenašiel slabé miesto. Rozhodne prestanem chodiť na vyjednávanie bez prípravy.“

Atilla (účastník tréningu Vyjednávanie)

 • „Tréning Profesionálna komunikácia mi dal viac, ako som očakával. Ak chceš čokoľvek vylepšiť v tvojej komunikácii, odporúčam :)“

Andrej (účastník tréningu Profesionálna komunikácia)

Súvisiace blogy

sk_SKSlovak