UMENIE ZAUJAŤ

Ako prezentovať a vystupovať sebaisto pred druhými? Ako komunikovať zrozumiteľne a pútavo? Ako presvedčiť svojich poslucháčov?

Ak pri prezentovaní zapojíme emócie a predstavivosť poslucháčov a podstatné informácie podáme zaujímavou a originálnou formou, zvyšujeme svoju presvedčivosť prejavu, posilňujeme motiváciu a chuť spolupracovať.

Staňte sa majstrami prezentovania a príďte na tréning, ktorý prináša inšpiráciu, originalitu a nápady do každodenného pracovného života.

Na našom online otvorenom kurze sa dozviete:
  • Ako si pripraviť prezentáciu s ohľadom na cieľ a poslucháča
  • Ako podať podstatné informáciu pútavou formou
  • Aké sú piliere presvedčivého prejavu
  • Ako pracovať s publikom a udržať ich pozornosť
  • Ako zvýšiť sebaistotu pri vystupovaní

Tréning prebieha na online platforme ZOOM. Interaktivita a aktívne zapojenie účastníkov je zabezpečené prostredníctvom diskusií a praktickým nácvikom prezentácií so spätnou väzbou.

Renáta Pillárová

LEKTOR: Renáta Pillárová

DÁTUM: 02.12.2020 | 09:00 – 17:00

MIESTO: ONLINE (platforma ZOOM)

TRVANIE: 1 DEŇ

VEĽKOSŤ SKUPINY: max. 10 účastníkov

PRIHLÁSENIE: kszakacsova@imagelab.sk

CENA: 98€ bez DPH

Platba bude uskutočnená prevodom na účet na základe faktúry pred začatím kurzu. Faktúru Vám na základe registrácie pošleme po prihlásení na Vami zadanú adresu.

Zmena objednávok a storno podmienky. Všetky zmeny objednávok a prípadné storná prijímame len písomne (e-mailom). Bezplatné storno prijímame najneskôr 7 pracovných dní pred zahájením kurzu. Po tomto termíne budeme v prípad storna fakturovať cenu kurzu vo výške 50 % kurzovného. Neskoršie storno než 2 dni pred zahájením kurzu nemôže byť prijaté a objednávateľ hradí plnú cenu kurzu. Akceptujeme náhradníka.

Pre viac informácií nás kontaktuje mailom na kszakacsova@imagelab.sk alebo telefonicky na +421 915 137 415.

sk_SKSlovak