LEADING MILLENNIALS

Mileniáli sú silnou generáciou so svojimi špecifikami a zároveň sa stávajú väčšinovou pracovnou silou na trhu. Prinášajú nové postoje, menia nastavenia, spôsob práce i komunikácie.

Ako mileniáli menia firmy a pracovné prostredie? Čo sa od nich môžeme naučiť? Ako k nim pristupovať?

Prinesieme praktické rady a odporúčania ako s mileniálmi komunikovať, spolupracovať a pristupovať k nim, na základe výsledkov nášho kvalitatívneho prieskumu o mileniáloch, ktorý sme realizovali v šiestich rôznych spoločnostiach.

Na našom online otvorenom kurze sa dozviete:
  • Aké sú špecifiká mileniálov vs. iné generácie
  • Čo očakávajú mileniáli od spoločnost a nadriadeného
  • Ako pracovať s mileniálmi, ako ich motivovať a viesť.
  • Výstupy kvalitatívneho prieskumu o mileniáloch
  • Praktický nácvik zručností, poskytnutie účinnej spätnej väzby

Poldňový tréning prebieha na online platforme ZOOM. Interaktivita a aktívne zapojenie účastníkov je zabezpečené prostredníctvom diskusií, modelových situácií a nácviku rolových hier v menších podskupinách.

lenka_osickova

LEKTOR: Lenka Osičková

DÁTUM: 25.11.2020 | 09:00 – 12:30

MIESTO: ONLINE (platforma ZOOM)

TRVANIE: 3,5 HOD

VEĽKOSŤ SKUPINY: max. 10 účastníkov

PRIHLÁSENIE: kszakacsova@imagelab.sk

CENA: 56€ bez DPH

Platba bude uskutočnená prevodom na účet na základe faktúry pred začatím kurzu. Faktúru Vám na základe registrácie pošleme po prihlásení na Vami zadanú adresu.

Zmena objednávok a storno podmienky. Všetky zmeny objednávok a prípadné storná prijímame len písomne (e-mailom). Bezplatné storno prijímame najneskôr 7 pracovných dní pred zahájením kurzu. Po tomto termíne budeme v prípad storna fakturovať cenu kurzu vo výške 50 % kurzovného. Neskoršie storno než 2 dni pred zahájením kurzu nemôže byť prijaté a objednávateľ hradí plnú cenu kurzu. Akceptujeme náhradníka.

Pre viac informácií nás kontaktuje mailom na kszakacsova@imagelab.sk alebo telefonicky na +421 915 137 415.

sk_SKSlovak