Lenka Osičková

Moja rola v Image Lab

Konzultant a tréner.

Na akých projektoch môžeme spolupracovať

Môžeme spolupracovať na tréningoch manažérskeho rozvoja, prípadne rozvoja soft skills zručností vašich zamestnancov. Rovnako môžeme spolupracovať v prípade potreby individuálneho koučingu alebo horsekoučingu (koučingu alebo tréningu s využitím koňa). Vlastne spolu môžeme konzultovať akúkoľvek potrebu týkajúca sa rozvoja, či už Vášho alebo rozvoja Vašich zamestnacov.

Teoretické zázemie

Vyštudovala som psychológiu so zameraním na pracovnú oblasť a vzdelávanie dospelých na Univerzite Komenského v Bratislave. Okrem štúdia som svoje poznatky dopĺňala na mnohých kurzoch, napríklad Výcvik kompetencií kouča (International Coaching Federation), Personálny Management (Akreditovaný MSR), dlhodobý program rozvoja Trénerských zručností (rovnako akreditovaný MSR), výcvik trénerov- Schody do sebe- schody do sebe, výcvik POP (procesovo- orientovaná psychológia) a iné.

Odborné skúsenosti

Pracovala som ako špecialista a neskôr ako manažér pre vzdelávanie a rozvoj vo viacerých nadnárodných spoločnostiach. Mimo vzdelávania som pôsobila aj ako manažér oddelenia nákupu. Ako tréner a kouč pôsobím viac ako 10ty rok.

Čo ma na práci fascinuje

Okamžik uvedomenia, A-HA efektu, kedy si účastníci tréningu alebo koučingu uvedomia ako sú mnohé veci a správanie prepojené, prípadne keď si uvedomia, kde robili chyby.. to AHA mi už roky spôsobuje zimomriavky, to AHA ma fascinuje.

Kde získavam energiu

Paradoxne tam, kde energiu vydávam ..:) Pri tanci, na koni a pri behu. A samozrejme doma, v rodine.

Akú knížku by som Vám odporučila

Richarda Bacha.  A nielen známu Čajku, ale aj ostatné, napríklad Most cez navždy a Jediný. Z odbornej literatúry sa rada vraciam k M. Seligmanovi a knihe Vzkvétaní.

Moje najoblúbenejšie

Pocit po dobrom tréningu.. a chai latte..:)

sk_SKSlovak