Horse leadership

Kone sú ochotné nasledovať svojho vodcu, až keď si získa ich rešpekt a dôveru. Nepomáha tlak a sila. Tréning Horse coaching neostáva pri teórii, ale cez zážitkové učenie nastavuje reálne zrkadlo manažérskym schopnostiam, spolupráci v tíme a napomáha ich rozvoju.

Čo ľudia na tréningu získajú a čo sa naučia:

  • Spoznať svoj autentický štýl vedenia a reakcie pri neúspechu.
  • Ako získať a udržať dôveru, ako rozvíjať vzťahy.
  • Nájsť svoje miesto v tíme a prispievať k spoločným cieľom.
  • Ako sa zamerať na podstatu, podporiť sústredenosť a zvýšiť flow myšlienky.
  • Prečo je dôležité stanoviť si jednoznačné ciele a zrozumiteľne komunikovať.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak