Celemi Apples & Oranges

Podnikové financie pre každého

Podnikateľská simulácia APPLES & Oranges umožňuje pochopiť súvislosť medzi manažérskymi rozhodnutiami a výkonnosťou firmy. Tiež čítať základné finančné výkazy vďaka zobrazeniu tokov kapitálu na názornom modele firmy. Simulácia je lokalizovaná v českom jazyku.

  • PRINCÍP HRY:
    Základom je model firmy – papierová mapa, umožňujúca zobrazovať, sledovať a vyhodnocovať toky kapitálu vo všetkých jeho podobách.
  • Všetko je hmatateľné, vyčísliteľné, lokalizovateľné, uchopiteľné, pod kontrolou, to predstavuje základnú odlišnosť oproti počítačovým simuláciám.
  • Výučba finančného riadenia postupuje podľa vopred daných scenárov – príbehy, ktoré reflektujú prax.
  • Každá skupina účastníkov predstavuje novo prichádzajúci manažment firmy A & O, s.r.o. – zavedená spoločnosť, ktorá práve čelí niektorým závažným situáciám.
  • Spoločnosť stráca podiel na trhu a čelí nárastu pohľadávok zo strany dodávateľov i zákazníkov. Firma musí zaujať novú, prísnejšiu finančnú stratégiu.
  • Poslucháči pracujú metódou „čo sa stane, keď …“ alebo „čo s firmou musíte urobiť, aby …“ a monitorujú vplyv svojich manažérskych rozhodnutí na finančné výsledky firmy.

KĽÚČOVÉ TÉMY: Hodnota firmy, Cash-flow, Návratnosť aktív a kapitálu (ROA, ROE), Ziskovosť, Prevádzkové náklady, Využitie kapacít a zdrojov

Účastníci sa naučia:
• Čítať a interpretovať finančné výkazy.
• Identifikovať kritické faktory ovplyvňujúce ziskovosť a cash flow.
• Analyzovať finančné ukazovatele, kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) a podľa toho určovať priority.

PRÍNOSY:
• Účastníci pochopia, kde vzniká vo firme hodnota a ako k jej tvorbe prispievajú.
• Spoznajú, ako ich každodenné rozhodnutia a aj malé zmeny vo firemných procesoch môžu významne zmeniť výkonnosť firmy.
• Naučia sa identifikovať príležitosti k zlepšovaniu firemných procesov.

CIEĽOVÁ SKUPINA: zamestnanci na všetkých úrovniach

POČET ÚČASTNÍKOV: 9 – 24 osôb

DĹŽKA: 1 deň (zodpovedá 3 rokom prevádzky)

ČO HOVORIA ABSOLVENTI:

„Boli sme prekvapení, ako nás taká jednoduchá hra prinútila myslieť ako podnikateľov alebo vlastníkov. Nebolo potom ťažké navrhovať zlepšenia, o ktorých by sme si inak asi netrúfli hovoriť nahlas. A tiež sa už lepšie vyznám v podkladoch od nášho controllingu. „ (supervízor výrobnej linky)

Image Lab je certifikovaným partnerom pre simulátory CELEMI v ČR a SR.

Video o tejto simulácii a o firme CELEMI v angličtine nájdete tu.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak