Work-life balance

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Štruktúrovane a hlbšie premýšľať o svojom živote v súvislostiach všetkých životných rolí a osobných plánov. Obnovovať svoju energiu, prežívať šťastie a spokojnosť.
  • Zmapovať vlastné zdroje energie a osvojiť si základy zaobchádzania s bdelou pozornosťou (mindfulness) pre efektívne zaobchádzanie s vlastnou energiou.
  • Získať základy sebakoučovania – zmapovanie vlastných hodnôt, stanovovanie SMART cieľov a cieľov na základe osobných hodnôt, práca s vnútornými bariérami.
  • Naučiť sa princípy efektívnej sebamotivácie a vyrovnanie sa so zmenami.
  • Naučiť sa základné princípy, ako efektívne zaobchádzať so stresom a predchádzať vyhoreniu pre udržanie dlhodobého výkonu a osobnej spokojnosti.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak