Výberový a prijímací pohovor

Naučíme vás, ako robiť hĺbkový pohovor, aby ste vedeli zistiť nielen silné stránky kandidáta, ale aj možné riziká.

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Zisťujeme reálne zručnosti kandidáta. Žiadne čoby-keby.
  • Ideme do hĺbky, neuspokojíme sa s povrchnými odpoveďami.
  • Využívame modelové situácie na to, aby sme videli jeho zručnosti „naživo“.
  • Zisťujeme kompetencie vzhľadom na konkrétnu pracovnú pozíciu.
  • Volíme metódu STAR (Situácia – Úloha – Akcia – Výsledok), aby sme si urobili presný obraz o zručnostiach kandidáta.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak