Vedenie, riadenie a motivácia ľudí

Vedenie, riadenie a motivácia ľudí

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Uvedomiť si rolu manažéra a lídra a jej dynamiku v kontexte celej spoločnosti (role a zodpovednosť, hodnota role, atď.)
  • Prakticky zvládnuť situačné štýly vedenia pre individuálny prístup k tímu, stanovovať ciele a nastavovať primeranú mieru kontroly.
  • Nastaviť adaptačný plán a pracovať s nováčikmi v tíme, delegovať úlohy správnym ľuďom a vhodnou formou, zrozumiteľne zadávať úlohy.
  • Motivujúcim spôsobom poskytovať spätnú väzbu členom tímu a zároveň ju prijímať.
  • Komunikovať nepopulárne opatrenia alebo zlé správy, pracovať s emóciami druhých.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak