Vedenie porád a facilitácia workshopov

Vedenie porád a facilitácia workshopov

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Rozlišovať medzi informatívnou a riešiteľskou poradou a podľa toho voliť vhodnú štruktúru.
  • Jasne definovať a odovzdať cieľ porady, riadiť jej proces, zapájať účastníkov a podporovať ich motiváciu pre riešenie, pracovať s časovým rámcom.
  • Zvládať náročné situácie pri vedení porád – odpor, oslabovanie role vedúceho, príliš aktívni/pasívni účastníci.

Pre koho je tréning určený:

  • Manažérov, projektových vedúcich, tímlídrov, lektorov, trénerov, mentorov a HR.
  • Všetkých, ktorí vedú a riadi stretnutia, workshopy a porady akéhokoľvek druhu.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak