Time management

Tréning sa na tému „Riadenie času“ pozerá pohľadom nových teoretických konceptov a reaguje na technologické možnosti našej doby. Venuje sa predovšetkým tomu, ako mať pracovné výsledky a súčasne si dlhodobo udržať radosť zo života. Získate kontrolu nad svojimi návykmi a objavíte nové, doteraz nepomenované zdroje životnej energie a integrity.

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Porozumieť 4 základným návykom moderného sebariadenie a skutočne riadiť svoj čas.
  • Pomenovať „časožrúty“ a eliminovať ich vplyv v prospech dosiahnutia cennejších cieľov.
  • Zaujať aktívny postoj k určovanie priorít a hospodárenie so svojou životnou energiou.
  • Pochopiť rozdiel medzi „robiť toho veľa“ a „robiť to, čo vytvára hodnotu“.
  • Vedieť povedať „nie“ a pritom nenarušiť profesijné vzťahy.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak