Stress management

Ako byť výkonný, úspešný – a pritom v pohode? Odolnosť voči stresu je zručnosť ako každá iná. Môžeme ju vedome posilniť. Objavíte svoje tajné zásoby energie a integrity, triky a tipy, ako zvládať akútne stres a spôsoby, ako sa o seba dlhodobo a efektívne starať.

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Zvládať akútny stres – efektívne využívať bdelú pozornosť (mindfulness), upokojiť sa a koncentrovať sa v stresovej situácii tak, aby bolo možné začať danú situáciu riešiť.
  • Účinne zvládať dlhodobú záťaž pre zabezpečenie udržateľného výkonu.
  • Premýšľať nad náročnými situáciami z práce zo širšieho pohľadu svojho života ako celku, a tým pádom sa môcť rozhodnúť, s čím má cenu sa „stresovať“ a s čím nie.
  • Včas rozpoznať stresory a účinne pracovať so stresom na telesnej, myšlienkovej a emočnej úrovni, spoznať svoje osobné zdroje na doplňovanie energie.
  • Používať základy sebakoučovania – stanovovanie SMART cieľov, identifikácia hodnôt a vízií, práca s vnútornými bariérami v oblasti práce so stresom.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak