Riadenie a komunikácia zmeny

Cieľom tréningu je prakticky zvládnuť postupy pre riadenie zmien – od ich návrhu a iniciácie až po perfektné uvedenie do života. Tréning je doplnený o sadu modelových situácií a aktivít, ktoré účastníkom objasnia dôležitosť reciprocity, spolupráce a komunikácie pre úspech celku.

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Vidieť zmeny v súvislostiach a vytvárať tie, ktoré budú úspešné.
  • Posilňovať motiváciu ľudí pre spoluprácu v zmenách.
  • Zvládnuť 8 krokov pre riadenie zmien podľa Kottera.
  • Analyzovať riziká a včas ich ošetrovať.
  • Udržať vlastnú energiu a riadiť zmeny do úspešného záveru .

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak