Procesné a projektové riadenie

Pomocou hry sa naučíme základy procesného riadenia.

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

 • Proces dôkladne zanalyzujeme, urobíme procesnú mapu a postupne budeme zlepšovať jeho KPI.
 • Keď sa potenciál postupného zlepšovanie vyčerpá, navrhneme redizajn procesu.
 • Projektovým spôsobom naplánujeme a zrealizujeme zmenu procesu tak, aby sme odbúrali všetky procesné bariéry a eliminovali neproduktívne procesy.
 • Nový zavedený proces zanalyzujeme a navrhneme zlepšovacie návrhy.

Kurz je vhodné spojiť s kurzom Projektového riadenia

Na kurze si pomocou riešenia prípadových štúdií a hier osvojíte základy projektového riadenia.

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

 • Rozfázovať projekt od iniciácie až po vyhodnotenie.
 • Pripraviť stratégiu projektu metódou logického rámca.
 • Pripraviť projekt pomocou 5 plánov.
 • Vyhodnotiť a ošetriť riziká metódou RIPRAN.
 • Rozumieť požiadavkám na spôsob riadenia projektu – riadiaca štruktúra, role, periodicita porád tímu…
 • Podľa potreby preberieme aj komunikačné a manažérske znalosti potrebné pre vedenie projektu.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

  sk_SKSlovak