Prezentačné zručnosti

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Vytvoriť štruktúru prezentácie tak, aby vynikli najdôležitejšie elementy, využívať kľúčové princípy dobrej prezentácie (ethos- pathos-logos), optimálne spojiť verbálnu a obrazovú časť.
  • Pracovať s publikom, reagovať na otázky a námietky, dostať auditórium na svoju stranu.
  • Efektívne sa na prezentáciu pripraviť, profesionálnymi technikami zvládnuť vlastnú trému a stres a rétorický sa rozcvičiť.

Pre koho je tréning určený:

  • Každého, kto svoje vízie, úlohy, projekty či produkty potrebuje predstaviť ďalším ľuďom.
  • Všetkým, ktorí chcú vystupovať sebavedomé, profesionálne a kompetentne.
  • Pre manažérov, HR, obchodníkov.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak