Prezentačné zručnosti podľa Steva Jobsa

Prezentačné zručnosti podľa Steva Jobsa

Aké prezentácie si doteraz pamätáte? A prečo? Tento tréning je inšpirovaný autentickými zážitkami. Ako ich vytvoriť a zanechať stopu.

5 HLAVNÝCH VECÍ, KTORÉ SA ÚČASTNÍCI NAUČIA:

 1. Sebaisto vystupovať pri hovorenom prejave.
 2. Pracovať s príbehom a prezentáciou – podľa vlastnej voľby (Jobsovské princípy).
 3. Pracovať s hlasom aj telom, aby druhí dobre rozumeli a udržiavali pozornosť.
 4. Prepojiť hovorené slovo s adekvátnymi neverbálnymi prejavmi, ktoré podtrhnú význam zdieľaného obsahu.
 5. Osvojiť si a používať podporný systém prípravy, ktorý maximalizuje úspech vystúpenia.

METODIKA:

Na rozbore videí niekoľkých kľúčových prezentácií Steva Jobsa budú vysvetlené hlavné ingrediencie jeho prístupu k prezentáciam. Jednotlivé prezentačné techniky sú rozvíjané formou krátkych tematických cvičení. Každý z účastníkov sa uvidí aspoň 1x na videu a bude môcť pozorovať svoj posun. Rovnako obdrží podpornú a rozvíjajúcu spätnú väzbu k svojmu výkonu – od kolegov aj od lektora.

Cieľová skupina:

Zamestnanci v kontakte s interným alebo externým zákazníkom.

Časová dotácia:

1 až 2 dni + voliteľne Follow-up 1 deň

Ciele tréningu:

 • Komplexné zvládnutie obsahu, štruktúry aj formálnej zložky prezentácie.
 • Zvýšenie motivácia účastníkov ku kreatívnym a interaktívnym spôsobom prezentovania.
 • Posilnenie rečníckych zručností účastníkov smerom k zvýšeniu presvedčivosti prejavu,

Obsah:

(konkrétny obsah vždy prispôsobíme potrebám cieľovej skupiny)

 • Piliere presvedčivosti: Ethos, pathos a logos. Presvedčivosť prejavu = spojenie kvalitného obsahu, dôveryhodnosti rečníka pre danú tému a vedomé používanie rečníckych zručností. Analýzy prejavov najpresvedčivejších rečníkov poslednej doby, diskusie a s interaktívny výklad.
 • Obsah prezentácie: Základné body kvalitnej prípravy. Ako zvoliť najvhodnejšie informácie? Prispôsobenie prezentácie charakteristikám publika, voľba informácií: Čo je dôležití pre mňa a čo pre poslucháčov? Štruktúra hovoreného prejavu, vizualizácia povedaného.
 • Zvyšovanie adresnosti prejavu: Komplexná hlasová rozcvička (zapojenie celého tela) a nácvik práce s modulačnými prostriedkami reči (dôraz, tempo, intonácia, pauzy, zafarbenie a sila hlasu). Porozumenie princípu fungovania mozgu pri posluchu hovoreného slova.
 • Pokročilá práca s publikom: Skúsenosti s cvičením zamerané na zvýšenie sebaistoty v osobnom prejave a osvojenie spôsobov práce s publikom (voľba vhodnej interakcie vzhľadom k cieľu prezentácie). Zákonitosti skupinovej dynamiky a ako ich využiť: argumentácia a zaujatie publika.
 • Ako zladiť prvky prezentácie a dosiahnuť ich synergiu? Opakovaná príprava a realizácia prezentácie pred skupinou: možnosť porovnať svoj výkon pred a po prenesení trénovaných zručností do praxe. Práca s prezentáciou na voľnú tému a s prezentáciami z praxe.
 • „Toolkit Steva Jobse“: Analýzy prezentácií skúsených rečníkov a vzájomná spätná väzba účastníkov k ich prezentáciám smeruje k vytvoreniu individuálneho „toolkitu“ prezentujúceho:

  Každý účastník pre seba nájde odpoveď:

 • Čím sa môžem inšpirovať u ostatných?
 • Aký je môj vlastný štýl? Na čom mám pracovať?
 • Aké prvky môjho prejavu najviac oživujú prezentáciu?

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

  sk_SKSlovak