Poskytovanie spätnej väzby

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Využívať kľúčovú štruktúru a hlavné princípy pre jasnú a konštruktívnu spätnú väzbu.
  • Zvoliť vhodnú štruktúru a dynamiku rozhovoru pre konkrétnu situáciu, podporovať dialóg, posilňovať motiváciu a pracovať s postojom druhej strany.
  • Pripraviť sa na rozhovor pomocou sady otázok na rôzne témy vzhľadom k cieľu.
  • Zvládať náročné situácie pri poskytovaní spätnej väzby – emočné prejavy, odpor, slabú angažovanosť.

Pre koho je tréning určený:

  • Všetkých, ktorí pracujú s ďalšími ľuďmi, zadávajú, kontrolujú a plnia úlohy, spolupracujú na projektoch.
  • Každého, kto chce svoje pracovné prostredie a vzťahy rozvíjať, otvorene komunikovať a posilňovať spoluprácu.
  • Manažérov, mentorov, tímlíderov, špecialistov a HR.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak