Koučovacie znalosti pre manažérov

Koučovacie znalosti pre manažérov

Chcete smerovať svojich ľudí nedirektívnym spôsobom? Chcete aby na dôležité veci prišli sami? Aby si dokázali stanoviť ciele a boli s nimi stotožnení? Koučovací prístup vám pomôže ovplyvňovať vašich podriadených tak, aby bol maximálne aktivovaný ich potenciál pre potreby organizácie a pre ich vlastný rozvoj.

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Využívať nedirektívny prístup k rozvoju schopnosti svojich ľudí a rozlišovať medzi mentorovaním a koučovaním.
  • Riadiť konkrétny a rozvojový rozhovor pomocou koučovacej štruktúry GROW.
  • Klásť účinné koučovacie otázky.
  • Využívať nástroje pre zvyšovanie povedomia koučovaného.
  • Uvedomiť si vlastné zábrany pri koučovaní a hľadať prostriedky na ich prekonanie.

Pro koho je tréning určený:

  • Tých, ktorí si chcú osvojiť koučovacie techniky pre svoju manažérsku prax, a to prostredníctvom autentického zážitku koučovania, praktickým nácvikom a okamžitou spätnou väzbou. Svoje využitie má pri vedené ľudí nedirektívnym spôsobom.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak