Inovatívne myslenie, riešenie problémov

Inovatívne myslenie, riešenie problémov

Čo sa ľudia na tréningu naučia:

  • Odhaliť vlastné schopnosti kreativity a inovácie.
  • Pracovať s technikami na podporu inovácií, od klasického brainstormingu – cez metódu šiestich klobúkov, až po imaginatívne techniky.
  • Vyskúšať si a zažiť situácie, v ktorých pochopia, že inovácia takmer nepozná limity.
  • Zvládnuť ošetrovať prípadné riziká inovatívnych zmien tak, aby bol úspech istý.
  • Spolupracovať a tvoriť s ostatnými.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

    sk_SKSlovak