Firemná etika

Ako vo firme zariadiť, aby manažéri a zamestnanci robili eticky správne rozhodnutia a budovali tak firemnú kultúru, ktorá je príťažlivá pre zamestnancov, zákazníkov aj investorov. Ako dosahovať rozhodnutia, ktoré v budúcnosti neohrozia reputáciu firmy a nebudú mať negatívne právne následky.

Dávate si podobné otázky? Spoločne na ne nájdeme odpovede.

 • Ako včas rozpoznať, že profesná situácia, ktorú riešime, má etické súvislosti a môže mať dopad na osobnú či firemnú reputáciu?
 • Akými technikami dospieť k eticky správnym rozhodnutiam, kde čerpať odvahu pre morálne správanie?
 • Ako pri rozhodovaní nepodliehať sociálnym väzbám a organizačným tlakom (od vlastných manažérov, spolupracovníkov, zákazníkov, dodávateľov…)?
 • Za akých podmienok fungujú etické kódexy a povinné kontrolné procesy (metóda šiestich očí, anti fraud, Sarbanes-Oxley law…)?
 • Čo to je „Etický leadership “ a ako ho vo firme vybudovať?

Forma práce:

Workshopy v rozsahu 1 – 2 dni podľa požadovaných cieľov a výstupov.

Aké praktické výstupy získate?

 • Vytváranie etickej firemnej kultúry a nastavenie HR procesov.
 • Audit firemnej kultúry z hľadiska firemnej etiky.
 • Etické štandardy, ako a prečo ich robiť a ako ich zavádzať
 • Firemná etika, systém hodnotenia a odmeňovania manažérov a zamestnancov – vyjasníme, čo je dôležité brať do úvahy pri nastavovaní systému hodnotenia, aké sú odporúčania a nástroje.
 • Etický leadership – rola TOP manažérov pri budovaní firemnej reputácie a presadzovanie etického správania zamestnancov firmy.

Napíšte nám, radi sa Vám budeme venovať.

  sk_SKSlovak