Henrich Zubčák

„Snažím sa žiť naplno prítomný okamih „tu a teraz“, s ľuďmi a pre ľudí, ktorých mám okolo seba.

…pretože v budúcnosti budeme tým, čím sme dokázali byť dnes. Pretože budúcnosť bude len ovocím našej schopnosti dobre využiť prítomnosť.“

Moja rola v Image Lab

Som  lektorka a konzultantka. V rámci slovenskej pobočky Image Lab som zodpovedná za hodnotiace nástroje (online diagnostiku Thalento, AC/DC, 360°spätnú väzbu).

Na akých projektoch môžeme spolupracovať

Rada vám pomôžem s nastavením hodnotiacich a rozvojových nástrojov. Spolu sa posunieme od „assessmentu“ k efektívnemu a zmysluplnému rozvoju ľudí.

S účastníkmi sa stretneme na AC/DC, pri interpretácii diagnostiky Thalento a na individuálnych konzultáciách k výstupom 360°spätnej väzby. Taktiež vás rada zasvätím aj do interpretácie Thalento výstupov počas interpretačných školení.

Rovnako sa spolu môžeme stretnúť na soft-skills tréningoch, a to najmä komunikačných a prezentačných zručnostiach, rozvoj spolupráce či kreativity, skečnoutingu, osobnej značke, ale aj time a stress management či vedenie ľudí.

Teoretické zázemie

  • magisterské štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave
  • koučingový výcvikový program v poradenskom centre Family Garden
  • certifikované školenina Thalento na interpretáciu jednotlivých výstupných správ, ako aj na písanie expertných správ a vedenie interpretačných školení.

Odborné skúsenosti

Pracovala som na HR oddelení v nadnárodnej spoločnosti, kde som mala možnosť interne spoznať korporátne prostredie a procesy. Rovnako blízke mi je aj prostredie 3.sektora a práca s mladými a dobrovoľníkmi. Mala som možnosť koordinovať a viesť ľudí, pomáhať im v ich rozvoji a raste, facilitovať workshopy i veľké podujatia. Tieto zručnosti pravidelne utužuje a rozvíja aj moja rola mamy troch detí 😊 Počas materskej som pomáhala rozbehnúť novú škôlku, venovala som sa písaniu grantových projektov a podieľala som sa na vedení a chode materského centra. Tu som získala skúsenosti z projektového riadenia.

V Image Labe sa venujem predovšetkým hodnotiacim nástrojom. Stala som sa expertom na online diagnostiku Thalento. Vediem AC/DC, 360°spätnú väzbu, individuálne hodnotiace stretnutia, kde pomáham ľuďom nastaviť si správne svoj rozvojový plán. Venujem sa tiež príprave a realizácii soft-skills tréningov na rôzne témy.

Popri práci realizujem life koučing v poradenskom centre pre rodiny, kde ľudia prichádzajú s osobnými či rodinnými problémami.

Čo ma na práci fascinuje

Práca s ľuďmi ako taká, práca s ich jedinečnosťou a osobitosťou. Možnosť posúvať sa stále ďalej. Možnosť objavovať v sebe bohatstvo, ktoré každý jeden z nás v sebe nosí. Mám radosť z toho, keď môžem druhých sprevádzať na tejto ich ceste objavu a rastu, keď vidím ich chuť na sebe pracovať a následne ich posun.

 

Kde získavam energiu

V prírode, na výletoch s mojou rodinkou, pri športe, s kamarátmi.

Akú knižku by som vám odporučila

Ak chcete niečo spraviť so svojim životom, hodnotnejšie využívať svoj čas, odporúčam Sedem návykov skutočne efektívnych ľudí od S. Cooveyho. Ak máte chuť zahryznúť sa na dovolenke do pohodičkového románu, odporúčam T. Afsharovú.

Moje najobľúbenejšie

Vysoké Tatry, lyžovanie, cyklistika, túry, spoločenské hry, grilovačky,  …čokoľvek čo budem robiť so svojim manželom, deťmi či priateľmi.

 

sk_SKSlovak