Barbora Malíková

„Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe“ (Gaius Titus Petronius)
Naše klienty potkávám nejčastěji v roli lektorky soft-skillových kurzů, které i ráda tvořím, a hodnotitelky assessment/development center. Dále se věnuji oblasti psychologické diagnostiky a vedení workshopů.

Moje role v Image Labu

Externí lektor, konzultant a psycholog.

Na jakých projektech můžeme spolupracovat

Ze soft-skillových kurzů se věnuji zejména tématům: stres management a obtížné situace, prezentace (a prezentace dle Steva Jobse), komunikace, train the trainers, vedení lidí, prozákaznický přístup, time management a kreativita. Působím rovněž jako lektor projektu Vracíme se do práce, který je určený rodičům na rodičovské dovolené. Lektoruji v českém a anglickém jazyce.  Training/Development/Assessment Centra stavím, vedu, jsem v roli asesora, píšu závěrečné zprávy.

Teoretické zázemí

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK v Praze a Učitelství společenských věd na FF MU v Brně. Dále si své především vnitřní obzory rozšiřuji v Gestalt terapeutickém výcviku.

Odborné zkušenosti

V oblasti vzdělávání se pohybuji od roku 2004. Začínala jsem jako lektorka angličtiny, přes zážitkovou pedagogiku a outdoorové programy jsem se dostala k firemnímu vzdělávání. Mám zkušenostmi s dospělými i dětmi, s komerční, neziskovou i státní sférou. Životní školou práce s lidmi v různých situacích je má zkušenost na telefonické krizové lince, kde působím od roku 2007 v roli konzultanta a interního supervizora. Vedle lektorování se věnuji poradenství a psychoterapii

Certifikáty, publikační činnost, originální metodiky

Akreditované výcviky v telefonické a chatové krizové intervenci pro děti i dospělé.
Publikace odborných článků ohledně tématiky mladých lidí a internetu.
Autorka metodiky v oblasti rozvojového vzdělávání, komunikace s rodinnými pečovateli a spoluautorka metodiky některých kurzů Image Labu.

Co mě na mé práci fascinuje

Setkávání se se zajímavými lidmi s různými pracovními a životními osudy, společné překonávání překážek a hledání potenciálu, chuti se dále rozvíjet a pracovat na sobě.

Kde beru energii a inspiraci

Z hlubokého a dlouhého spánku anebo naopak ze sportu a z cestování doma i po dalekých krajinách… A pak rozhodně ze setkávání s blízkými či přáteli a z příběhů lidí kolem mě.

Jakou knížku bych vám doporučila

Paolo Giordano: Osamělost prvočísel, Steve Toltz: Zlomek celku, Hana Androniková: Nebe nemá dno

Moje oblíbené místo

Hory v létě

sk_SKSlovak