Marie Jakešová

Pro naše klienty vedu tréninky různých sociálních dovedností. Na mé práci mě fascinuje, že opravdu platí jednoduchý princip: čím lépe pracujete, tím více dostáváte.

Moje role v Image Lab

V Image Labu pracuji na pozicích senior konzultant pro oblast firemní etiky a lektor-konzultant.

 

Na jakých projektech můžeme spolupracovat

Specializuji se na kurzy z oblasti komunikace, prezentačních dovedností apod.

 

Teoretické zázemí

ČVUT – fakulta stavební
ČVUT – doplňkové pedagogické studium
v současné době studium psychologie Univerzita Palackého Olomouc
studijní pobyt ve Švédsku – práce s mládeží překonávající závislost na drogách
4semestrový kurz etické výchovy akreditovaný MŠMT
lektorský kurz etické a prosociální výchovy Metodické centrum Bratislava
kurz transakční analýzy TA 101
řada seminářů arteterapie
500 hodinový výcvik v psychoanalytické psychoterapii IAPSA
teoretické vzdělávání v psychoanalytické psychoterapii IAPSA
tréninky a kurzy v oblasti rozvoje soft skills a manažerských dovedností

 

Odborné zkušenosti

Pět let jsem pracovala jako učitelka na SOU, kde jsem připravovala zejména maturitní ročníky v odborných stavebních předmětech a předmětech marketing, management aj. Zkušenosti s firemním vzděláváním jsem začala získávat v pozici asistentka vedení společnosti G-servis Praha, kde jsem měla m. j. v náplni práce školení zaměstnanců v oblasti soft skills. V této činnosti pokračuji jako lektorka společnosti Image lab. V současné době působím také v neziskové organizaci Etické fórum ČR, o.s. jako místopředsedkyně, koordinátorka Pedagogické sekce a lektorka této vzdělávací organizace s působností po celé ČR. Připravujeme pedagogy a pracovníky s mládeží pro výuku předmětu Etická výchova – výchova k prosociálnosti.

 

Certifikáty, publikační činnost, originální metodiky

Mám certifikáty z výše uvedených absolvovaných kurzů. Napsala jsem několik článků o výchově k prosociálnosti, které byly uveřejněny v odborném tisku. Toto téma jsem měla možnost prezentace i na několika odborných konferencích.

 

Co mě na mé práci fascinuje

Fascinuje mě, že při trénincích jako lektor sice vydávám energii, ale zároveň dostávám mnohonásobně zpět. Lidé mě obohacují, inspirují a motivují.

 

Kde beru energii

V kontaktu s lidmi, ve městě, v přírodě, v knížkách, hudbě, sportu, filmech. Snažím se nacházet inspiraci v obyčejných momentech každodenního života.

 

Jakou knížku bych Vám doporučila si přečíst

C. S. Lewis: Rady zkušeného ďábla
E. Malpass: Ranní ptáček

 

Moje nejoblíbenější…

Posezení u krbu a vína s rodinou a psem.

sk_SKSlovak