LEADER OF THE FUTURE

Naše pracovné prostredie sa za posledné mesiace zmenilo. Trendy, ktoré sme spájali s budúcnosťou, ako sú online technológie, nové pracovné roly, future skills sa v dôsledku zmien spojených s pandémiou stali súčasťou nášho každodenného pracovného života.

Ako táto situácia vplýva na rolu manažéra? Čo sa od neho vyžaduje?

Stáva sa z neho líder, ktorý zabezpečuje motivujúce podmienky, podporuje súdržnosť a spoluprácu v rámci distribuovaného tímu, buduje dôveru a posilňuje samostatnosť ľudí.

Na našom online otvorenom kurze sa dozviete:
  • Ako sa mení rola lídra a jeho funkcia v rámci firemného systému.
  • Aký mindset vám umožní prejsť na novú úroveň vedenia ľudí.
  • Ktoré zručnosti a nástroje vám uľahčia komunikáciu v rámci distribuovaných tímov.
  • Ako podporovať spoluprácu a budovať motivačnú atmosféru.
  • Čo môžete využiť na posilnenie autonómie a osobnej zodpovednosti vašich ľudí.

Poldňový tréning prebieha na online platforme ZOOM. Interaktivita a aktívne zapojenie účastníkov je zabezpečené prostredníctvom diskusií, modelových situácií a nácviku rolových hier v menších podskupinách.

Daniela Krizikova – kópia

LEKTOR: Daniela Krížiková

DÁTUM: 18.11.2020 | 09:00 – 12:30

MIESTO: ONLINE (platforma ZOOM)

TRVANIE: 3,5 HOD

VEĽKOSŤ SKUPINY: max. 10 účastníkov

PRIHLÁSENIE: kszakacsova@imagelab.sk

CENA: 63€ bez DPH

Platba bude uskutočnená prevodom na účet na základe faktúry pred začatím kurzu. Faktúru Vám na základe registrácie pošleme po prihlásení na Vami zadanú adresu.

Zmena objednávok a storno podmienky. Všetky zmeny objednávok a prípadné storná prijímame len písomne (e-mailom). Bezplatné storno prijímame najneskôr 7 pracovných dní pred zahájením kurzu. Po tomto termíne budeme v prípad storna fakturovať cenu kurzu vo výške 50 % kurzovného. Neskoršie storno než 2 dni pred zahájením kurzu nemôže byť prijaté a objednávateľ hradí plnú cenu kurzu. Akceptujeme náhradníka.

Pre viac informácií nás kontaktuje mailom na kszakacsova@imagelab.sk alebo telefonicky na +421 915 137 415.

sk_SKSlovak